شناخت انواع شخصیت ها و صمیمیت در زوج ها

  • کد خبر : 396271
  • 11 اسفند 1399 - 16:25
شناخت انواع شخصیت ها و صمیمیت در زوج ها

همسران و انواع شخصیت ها

پس از برقراری محبت در روابط همسری زن و مرد باید بکوشند به تقویت آن بپردازند ،گرچه خداوند با تار و پود الهی این پیوند مقدس را مستحکم می سازد.لیکن جلب محبت همسر نیز ،یکی از وظایف زوج ها می باشد.

راه های جلب محبت همسر بسیار زیاد و در عین حال ساده است و نوع آن نسبت به افراد با خصوصیات و روحیات متفاوت ، مختلف است.
بنابر این شایسته است همسران ،قبل از هر چیز خصوصیات روانی و عاطفی یکدیگر را مورد توجه ،مطالعه و بررسی قرار دهند و دریابند که چه راه های مثبتی ،موجبات شادی و سرور همسرشان را فراهم می سازد.

باید مراقب باشیم و نگذاریم که عشق همسری (هدیه الهی )حالت های روحانی و ملکوتی خود را از دست بدهد، و فقط به صورت حالت مادی ،فیزیکی و جسمانی درآید،چرا که این موارد دستخوش طوفان ها و مسائل زندگی می شوند.متاسفانه یک سری از همسران نیز وجود دارند که در ابراز نکردن محبت و عشق خود از یکدیگر تاثیر می پذیرند وپیروی میکنند.

چون یکی ابراز نمی کند،آن دیگری هم از او تبعیت می نماید.غافل از این که کار خوب را باید انجام داد و مقابله به مثل نکرد!البته گاهی هم ممکن است طرف ابراز عشق کند،اما همسرش زبان او را نداند.حقیقت امر این است که عشق و دوستی را باید ساخت و پرداخت،چیزی نیست که قابل تهیه باشد.

بنابر این:

باید از دل و روح همسرمان مراقبت کنیم چرا که دل او مامن کبوتر های سپید تازه بال گشوده ی ماست.باید نوازشی را که در شان اوست برایش روا داریم وکلبه محقر و کوچک مان را با این عمل روشن ومعطر سازیم.باید خیلی بیشتر از آن که بیرون سخن می گوییم ،با همسرمان حرف بزنیم ،زیرا حرف زدن منشا زلال چشمه جوشان محبت است.

بیاییم به پاس خوبی هایش، مهر وصفایش و یکرنگی و صداقتش ،نازش را به جان بخریم وبا او یک دل و به راستی یک روح در دو بدن باشیم.
باید قبل از این که کلید را بر در قفل شده ی منزل به چرخش در آوریم ،با کلید تدبیر قفل مشکلات خارج از منزل را ببندیم،پای روی تمام مصائب بگذاریم و با هدیه ارزشمند تبسم و لبخند ،گل های زیبای شادی و سرور را در خانه شکوفا سازیم.

مادر ترزا می گوید :

کلمات محبت آمیز ،شاید کوتاه و ساده باشند ،اما تاثیر و بازتابشان ابدی و بی پایان است.

آلبرت هوبارد می گوید:

سه عامل بسیار مهم در زندگی همه ی انسان ها وجود دارد اول مهربانی ،دوم مهربانی ،وسوم مهربانی.

همسران و انواع شخصیت ها

” صمیمیت و تعهد”

صمیمیت باعث بهتر شدن روابط زوج ها می شود و تعهد ، آن را مستحکم می سازد.تعهد مجموعه عواملی است که موجب می شود زوج ها برای حفظ روابط شان تلاش کنند و آن را تحکیم بخشند .به گفته ی کرایل ;(تعهد تلفیقی از احساس و عمل است).

مرد یا زن متعهد ،به همسر اعتماد دارد ،او را راهنمایی و حمایت و نیازش را درک می کند.در هنگام بروز مشکل به او کمک می کند .این امر باعث می شود که همسر در شرایط سخت احساس آرامش کند.تعهد بر اهداف ،آرزوها ،خواسته ها و برنامه ریزی افراد تاثیر میگذارد.پذیرش وابستگی به یکدیگر و حفظ روابط دو جانبه موجب ایجاد تعهد می شود.

عوامل منفی مانند عوامل مثبت در حفظ تعهد موثر است .عوامل روانشناختی و مالی اغلب مانع جدایی و قطع روابط می شود.مشکلات عاطفی ،مالی ،قانونی ،جدایی از فرزندان ،از دست دادن دوستان ،وقت و انرژی صرف کردن در برخی موارد ،مانع طلاق می شود .بنابراین حتی اگر روابط زوج ها رضایت بخش نباشد ،چنین عواملی باعث حفظ روابط می شود.

رضایت از روابط باعث تحکیم تعهد می شود .بیان صمیمانه ی افکار و احساسات ،یافتن دوست و مصاحب وهمدم در زندگی ،انجام فعالیت ها ی لذت بخش با شریک زندگی ،احساس امنیت ،ارزش و اعتبار ،پاداش روابط خوب است.تعهد به تدریج شکل می گیرد و با افزایش آن ،رضایت از روابط افزایش می یابد.

“پی بردن به کیفیت های حسی و صمیمیت همسران “

برای این که بتوانیم ارتباط صحیح و موثری جهت صمیمی شدن با همسر داشته باشیم ،بهتر است که با حالات روحی و حسی او آشنا باشیم.حالات روحی افراد دارای سه جنبه است که هر فرد از هر سه نوع آن استفاده می کند .ولی اغلب افراد به یکی از حالت های “لمسی “،”بصری”یا “سمعی ” گرایش بیشتری دارند .

پس از آن که آن حالت را در مورد همسرتان کشف کردید،ارتباط موثر با همسرتان خلاصه و آسان می شود و در رابطه زناشویی موفقیت بیشتری نصیب تان می گردد.درک این موضوع که کدامیک از کیفیت های سمعی ،بصری یا لمسی در همسرشما غالب است ،برای صمیمیت  و تاثیر گذاری بسیار مهم است.

با هر تیپی ،باید مثل خودش و براساس کیفیت حسی خودش رفتار کرد .یک مرد بصری را در نظر بگیرید که هر روز برای همسرش گل وهدیه می خرد ،او را به مکان های زیبا میبرد وبا خود میپندارد که به همسرش ابراز علاقه می کند،غافل از این که همسر او “سمعی” است و بیشتر مایل است همسرش با او صحبت کند و از طریق کلام به او بفهماند که دوستش دارد.

نادیده گرفتن کیفیت های حسی در روابط خانوادگی

شایع ترین مشکل ارتباط ناموفق، به دلیل نادیده گرفتن همین کیفیت های حسی در روابط خانوادگی دیده می شود .همه میخواهند محبت کنند اما چون هر کس به زبان خود محبت می کند و بر اساس کیفیت حسی خود آن را ابراز می کند (که ممکن است این زبان برای دیگری چندان قابل درک نباشد)صمیمیت اتفاق نمی افتد.
لذا یکی از شرط های نفوذ به دنیای طرف مقابل و صمیمیت با او ،درک و شناسایی کیفیت احساسی طرف مقابل و سپس عمل کردن بر اساس آن است .اکنون ببینیم هر یک از کیفیت های لمسی،بصری و سمعی چه ویژگی های بارزی دارند:

همسران و انواع شخصیت ها

“همسران و انواع شخصیت ها از نظر کیفیت های حسی”

افراد لمسی

این افراد ،بیشتر به کیفیت های لمسی توجه میکنند.از آنچه لمس کرده اند ، بیشتر حرف می زنند .هیجان شان خیلی کم است.خیلی آرامند.حتی یک نوع رخوت و سستی را میتوان درآنها دید.احساس آنها از دیگران عمیق تر است.افراد لمسی در گفتگو هایشان ار کلمات :احساس می شود.تماس میگیرم و امثال آن زیاد استفاده میکنند.آرام وسنگین صحبت می کنند.اغلب بین کلمات ،زیاد مکث می کنند و لحن صدایشان عمیق است .حرکات دستشان حالت گرفتن یا دست زدن به اشیا را نشان می دهد.عضلات شان شل و راحت است.

افراد بصری

بصری ها افرادی هستند که بیشتر به کیفیت های دیداری توجه دارند و تصاویر ،برایشان بیشتر جلب نظر می کند.از آنچه که دیده اند ،بیشتر صحبت می کنند .هیجانی ترند.سریع تر صحبت می کنند.از حرکات دست ،بسیار استفاده می کنند و می کوشند سخنان خود را با حرکات ،به تصویر بکشند.

چون سرعت کلام شان با سرعت تصاویر متحرک ذهنی شان برابر نیست،اغلب برای بیان اندیشه های خود شتاب دارند .برخی کلمات را حذف می کنند و آنچه را هم می گویند به صورتی می گویند که مخاطب تصویر آن را در ذهن خود ببیند.
افراد بصری دارای یک سلسله خصوصیات مشترک هستند .در مکالمات خود عبارات “به نظر می رسد “و “تصور می شود”و نظایر آن را به کار می برند.لحن صدایشان اغلب تو دماغی و تیز و کش دار است و در هنگام گفت و گو زیاد اشاره می کنند.

افراد سمعی

این ها بیشتر به کیفیت های شنیداری توجه دارند و از آنچه شنیده اند ،بیشتر صحبت می کنند .کلام و طنین و آهنگ را به خاطر می سپارند .هیجات آرام تری دارند.آهسته صحبت می کنند و سعی می کنند که بیان شان شیوا و رسا باشد و با گفتار خود توجه خاصی نشان می دهند.
افراد سمعی در گفتگو ها ،کلمات و عباراتی را به کار می برند که با صوت ارتباط دارد ،برای مثال “در گوشم زنگ می زند”،”به گوش میرسد”ومانند آن .طرز سخن گفتن شان متعادل و آهنگین و صدایشان پر طنین و لحن آهنگ آن ،معتدل تر است و به صورت واضح صحبت می کنند.
نشانه های دیگری هم هست که در اشخاص متفاوت است و لذا مشاهده ی دقیق حرکات افراد ضروری است .هر فرد ،از جهاتی با بقیه متفاوت است.اما اگر حالت اصلی همسر تان را بدانید ،برای ورود به دنیای خاص او قدم بزرگی برداشته اید و پس از آن کافی است خود را با آن دنیا سازگا ر کنید.

فرض کنید همسر تان از نظر حالت روحی در درجه اول ،سمعی است .برای این که مایل باشید او برای شما کاری انجام دهد ،چنانچه تصویری از نتایج آن کار را در نظر او مجسم سازید و تند تند هم حرف بزنید ،احتمالا موفق نخواهید شد.او باید مطالب را با گوش حس کند و به پیشنهاد شما گوش فرا دهد تا در او موثر واقع شود.

در واقع اگر لحن وطنین خاص صدای شما از همان اول او را دلسرد کند،در اصل حرف های شما را نخواهد شنید.همین طور اگر همسرتان دارای حالت بصری باشد و شما به صورت لمسی ،یعنی خیلی آرام در مورد احساسات خود با او صحبت کنید ممکن است حوصله اش سر رود و از شما می خواهد که زودتر به اصل مطلب بپردازید.فراموش نکنید که انسان ها دارای هر سه حالت هستند.ظرافت کار ایجاد ارتباط ،در این است که به هر سه اصل توجه کنیم.اما به عنصر غالب ،توجه بیشتری داشته باشیم.

می توان فهرستی از کلمات، بر مبنای حواس بینایی ،شنیداری ولامسه تهیه کرد .هنگام معاشرت با همسر به گفت و گوی او توجه کنید و نوع کلماتی که او اغلب به کار می برد معین سازید .سپس با استفاده از همان نوع کلمات ،با او گفت و گو کنید ونتیجه را ملاحظه کنید.آنگاه از کلمات نوع دیگر استفاده کنید و نتیجه را با حالات اول مقایسه نمایید.

همسران و انواع شخصیت ها

همسران و انواع شخصیت ها/پی بردن به کیفیت حسی همسر

بهترین زمات برای پی بردن به کیفیت حسی همسر دوران نامزدی است.کافی ست به صحبت ها ،دیدگاه ها و اندیشه های همسرتان توجه کنید.وقتی که او از خاطرات ،تجربیات یا عملکردش صحبت می کند ،در حقیقت در گفتارش دیده ها ،شنیده ها یا هر آنچه را که لمس کرده است،به شما ارائه می دهد.دقت کنید که در صحبت هایش به کدام ویژگی بیشتر می پردازد.

قابل توجه است که سرعت صحبت کردن فرد و هیجان کلامی او نشان دهنده کیفیت احساسی فرد است .هر چه سرعت و هیجان بیشتر باشد ،فرد بصری تر است .اگر سرعت متوسط  داشته باشد سمعی تر است و اگر خیلی آرام و کند د بی هیجات حرف بزند ،لمسی تر است .دقت در رفتار و شناسایی کیفیت حسی همسر تان به اواین احساس را می دهد که چقدر هم فکر و هم احساس و هم روحیه هستیم.

همسران لمسی

لمسی ها بسیار ملایمند .اما ملایمت شان همراه با متانت است.آنها با آنچه تن و دست لمس می کنند میانه ی گرمی دارند یک حمام آب گرم بیش از هر چیز دیگر یک لمسی را در خلوت خود شاد میکند .
لمسی ها را باید در آغوش کشید .دستان شان را به گرمی فشرد و دست تحسین و صمیمیت بر پشت شان زد.آنقدر که با نوازش و در آغوش کشیدن و بوسیدن می توان محبت را به لمسی ها ابراز کرد با هدیه و با گفتن دوستت دارم نمی توان.

همسران بصری

افراد بصری به رفتار ما ،به ظاهر ما و هر آنچه از ما به چشم می آید بیشتر توجه می کنند.این که رفتار مان چقدر محترمانه است ؟
آیا به احترام آنها بلند می شویم ؟
آیا چهره مان از دیدن شان شاد می شود ؟
آیا لباس هایمان تمیز است؟
مبادا موهایمان نامرتب باشد و…خیلی حساسند.
بصری ها عاشق گل اند.
دوستدار هدیه اند.
به این که از دید دیگران چگونه اند ،خیلی اهمیت می دهند.
بصری ها تصویری اند.
با بصری ها بایدپر شور تر و پر هیجان تر بود .باید به طور مختصر و خلاصه صحبت کرد.برای صحبت با این افراد بهتر است از حرکات دست و چهره بهره ببرید.
آرامش افراطی و شل بودن ،بصری ها را کلافه می کند.عاشق هیجان اند.
اگر همسر شما بصری است ،برای ابراز محبت نسبت به او برایش گل و هدیه و کادو بخرید.او را به مسافرت و دیدن مکان های زیبا ببریدو…

همسران سمعی

سمعی ها به گفتار ما توجه دارند. با سمعی ها کمی آرامتر صحبت کنید.به تحسین ها ،تقدیر ها،تشکرها،به آنچه پشت سرشان گفته شده .اعم از کنایه ها،طعنه ها،گفتار مودبانه ،اظهار علاقه ی گفتاری ،جمله دوستت دارم ،گفتار نغز،کلام شیرین ،لحن و طنین ،موسیقی و خوش آهنگی صداو.. خلاصه نکنید اما شرح و تفسیر فراوان هم ندهید.فصاحت و بلاغت را از یاد نبرید.

تشویق تان بیشتر کلامی باشد .یک تحسین و تمجید برای یک همسر سمعی ،هزار مرتبه بیشتر از یک شاخه گل می ارزد.در بین گونه های رفتاری اغلب سمعی ها محترمند.سمعی ها ترجیح میدهند به موسیقی ملایم گوش دهند تا اینکه فیلمی مهیج ببینند.

“ابله ترین زنان می توانند مرد دانایی را اداره نمایند ،ولی تنها زن داناست که میتواند مرد ابلهی را اداره نماید.”
سقراط

همسران و انواع شخصیت ها و صمیمیت

شخصیت های افراد ،تابع ژن ،شرایط جامعه ،خانواده ،محل رشد،تربیت،تحصیل و….می باشد.هر فردی ممکن است یک شخصیت اصلی غالب داشته باشد.برای مثال فردی ممکن است دارای “شخصیت جدی” باشد،یا این که فردی همزمان دارای “شخصیت حساس” و” شخصیت نمایشی “باشد.

انسان ها مجموعه ای از خصوصیات شخصیتی متفاوت هستند و هنگامی که یکی از این شخصیت ها ی درونی آنها نسبت به بقیه شخصیت ها سنگینی می کند ،می گوییم شخصیت بارز این فرد ،بیشتر متمایل به فلان نوع از شخصیت های تقسیم بندی شده است .
در اینجا با برخی از شخصیت ها و شیوه برخورد با آنها آشنا می شوید.

ساده ترین راه برای کسب آگاهی در زمینه اطلاع از نوع شخصیت همسرمان،مطالعه ویژگی های هر شخصیت است .البته این روش دقت بالایی ندارد.چون اغلب انسان ها دارای یک شخصیت خالص و یکدست نیستند وهمسر شما ممکن است همزمان چند شخصیت داشته باشد ولی اغلب یکی یا دو تا از آن ها همیشه نسبت به بقیه غالب تر است.

>>>بیشتر بخوانید:

خواسته‌های مهم خانم‌ها از همسرانشان

رابطه محبت آمیز باعث تقویت سیستم ایمنی بدن همسران می‌شود

برخی از انواع شخصیت ها که در این بحث ارائه شده است عابارت اند از:

همسران و انواع شخصیت ها

شخصیت حساس.
شخصیت از خود گذشته.
شخصیت پر شور.
شخصیت با اعتماد به نفس.
شخصیت مهر طلب.
شخصیت وظیفه شناس.
شخصیت جدی.
شخصیت ماجراجو.
شخصیت نمایشی.
شخصیت مراقب.
شخصیت متغیر.
شخصیت راحت طلب.
شخصیت منزوی .
شخصیت با خصوصیات خاص.

۱.شخصیت حساس

شخصیت های حساس در احاطه ی آشنایان ،احساس خوبی دارند.برای آنها آشنا بودن اسباب آرامش ،رضایت والهام است.این اشخاص با آن که اغلب از جمع ها گریزان هستند ،از خلاقیت بسیار خوبی برخوردارند.شخصیت حساس اگر در محیط احساسی امنی قرار بگیرد .یا اگر در میان تنی چند از دوستان صمیمی و بستگان نزدیک خود باشد،از قدرت تخیل و تصور بسیار خوبی برخوردار است.حساس ها با ذهن ،احساسات و خیالات خود به آزادی می رسند.

چند ویژگی شخصیت حساس

شش ویژگی زیر ،صفت مشخصه ی سبک شخصیتی “حساس “است .شخصیت حساس بیش از دیگران این ویژگی ها را به نمایش می گذارد.

۱.آشنایی

حساس ها آشناها را به نا آشناها ترجیح میدهند.آنها با عادت ،تکرار و یکنواختی سازگاری دارند.

۲.توجه به نظر دیگران

حساس ها به نظر دیگران در مورد خود توجه عمیق دارند.

۳.احتیاط

حساس ها در ارتباط با دیگران محتاط عمل میکنند .آنها از قضاوت عجولانه خودداری می ورزند.

۴.رعایت جانب ادب

شخصیت حساس به معنی واقعی کلمه ادب را رعایت می کند.

۵.ایفای نقش

حساس ها اگر بدانند از آنها چه انتظاری می رود ،چه باید بکنند و چگونه با دیگران تماس برقرار نمایند ،در حد عالی خود ظاهر می شوند.
زنان و مردان حساس به سادگی افکار و احساسات خود را با دیگران و حتی کسانی که آنها را به خوبی می شناسند در میان نمی گذارند.

توصیه هایی برای زندگی با شخصیت حساس

از لطفی که خداوند در حق شما کرده است تشکر کنید.از وفاداری و صمیمیت شخصیت حساس موجود در زندگی خود لذت ببرید.توجه داشته باشید که شما از جمله معدود افراد مورد نظر این شخص هستید .از زندگی خانوادگی که او برای شما درست میکند استفاده کنید.از توجه او به دوستی و ارزش های خانوادگی برخوردار شوید.

شخص حساس را با تمام کمبود هایش بپذیرید .بدانید که اگر همسر حساس شما در جمع غریبه ها راحت نیست.از شما دلگیر نیست،نظر بدی به شما ندارد.

او را شکنجه ی احساسی ندهید .نخواهید که برای راضی کردن شما ،به هر سازی که می زنید ،برقصد.حساس ها نمی خواهند شما از آنها شاد و راضی باشید.اما مواردی هست که آنها طاقت تحملش را ندارند.

این اکراه آنها هیچ ارتباطی به شما ندارد.به همین دلیل در مقام اعتراض به او برنیایید.اگر مایلید در مراسم اجتماعی شرکت کنید یا به اسکی بروید و همسر حساس شما ترجیح می دهد در منزل بماند ،بگذارید که مطابق میلش رفتار کند.حساس ها اغلب از تنها بودن استقبال می کنند.مگر آنکه در زندگی خود کسی را داشته باشند که بتوانند با او صرف وقت کنند.

با او سازش کنید.به او کمک کنید.در برخورد با ناشناخته ها به شخصیت حساس زندگی خود کمک کنید.با او به اجتماعات بروید اما در این کار افراط نکنید.هدف کمک به اوست تا با مشکلاتش برخورد راحت تری داشته باشد.قرار نیست از او یک شخصیت وابسته به خود بسازید.در هر قدم موفق او را تشویق کنید.

به نشانه ها توجه کنید.قرار است با همسرتان به منزل مدیر اداره بروید تا با او و همسرش شام بخورید.در همین زمان همسر حساس شما بیمار می شود یا دیر حاضر می شود.از جنگ و مشاجره خودداری کنید.و او را متقاعد کنید که همه چیز به خوبی برگزار می شود و مشکلی پیش نمی آید.

با او حرف بزنید .اگر از طرز برخورد شخصیت حساس زندگی خود ناراحت می شوید موضوع را در دل نریزید.به او به خاطر شخصیتش حمله نکنید.به او بگویید علاقه مند به یافتن راه حل هستید.

۲.شخصیت از خود گذشته

زندگی یعنی خدمت و عشق ،یعنی از خود گذشتن و مایه گذاشتن.این ها شعارهای از خود گذشته ها هستند.آنها معتقدند با بر طرف شدن نیاز های دیگران ،فرصت به رفع نیازهای آنها نیز می رسد.این اشخاص با از خود مایه گذاشتن احساس امنیت می کنند.این ها شهروندان خوب در هر جامعه ای هستند.

چند ویژگی شخصیت از خود گذشته

هفت ویژگی زیر شخصیت از خود گذشته را مشخص می کند.هر چه این ویژگی ها قوی تر باشند ،رفتار ها و خصوصیات اعلام شده در آنها بیشتر صدق می کند.

۱.سخاوت

از خود گذشته ها حاضرند پیرا هن تن شان را اگر به آن احتیاج داشته باشید به شما بدهند .

۲.خدمت

همه هم و غم آنها در کمک به دیگران خلاصه می شود آنها رقابت آمیز نیستند و جاه طلبی ندارند برای آنها راحت بودن موضوع درجه دوم است وشاید بی اهمیت ترین موضوع.

۳.ملاحظه کاری

آنها در برخورد با دیگران ملاحظه کار ،اخلاقی ،امین وقابل اعتماد هستند.

۴.پذیرش

آنها داوری کننده نیستند،اشکالات و نواقص دیگران را تحمل می کنند و بر خورد تند ندارند.

۵.فروتنی

از خود گذشته ها مغرور نیستند و لاف نمی زنند ومایل نیستند در کانون توجه قرار بگیرند.

۶.استقامت

آنها صبر فراوان دارند .مشکلات را تحمل می کنند و ناراحتی ها را به جان می خرند.

۷.بی هنر

از خود گذشته ها متوجه تاثیری که روی دیگران می گذارند نیستند و اغلب به انگیزه کسانی که مورد محبت آنها واقع می شوند پی نمی برند.

چند توصیه برای زندگی با همسر از خود گذشته

تلاش های او را تایید کنید .ممکن است همسر از خود گذشته ی شما از تعریف و تمجید شما ،خجالت زده شود اما بدانید او در باطن می خواهد بداند که شما متوجه فعالیت هایش شده اید یا خیر؟!

سعی کنید فرمول بده و بستان راحتی ایجاد کنید .از خود گذشته ها باید به خدمت کردن ادامه بدهند ،باید هم چنان کمک کنند و کاری انجام بدهند .اما برای این که در آرامش قرار بگیرند به کمک شما احتیاج دارند.از همسر از خود گذشته ی خود بخواهید از اتو کردن لباس شما خودداری کند ،وبه جای آن کمی استراحت کند.

خدمات او را رد نکنید و از توجه پیوسته ی او خجالت نکشید .همسر از خود گذشته شما را مقدم تر از خود می داند .این کار را دوست دارد.آرام بگیرید و از اینکه به شما رسیدگی می کند خوشحال باشید.

مراقب باشدی سو استفاده نکنید .بعضی از خود گذشته ها ممکن است بیش از حد متعارف ،در مقام راضی کردن شما باشند بدانید که این شخص برده ی شما نیست .به رفتارش توجه نکنید اما وقتی تقاضای کمک او را رد کردید دلیل خودتان را به او توضیح دهید.

به او پیشنهاد کمک بدهید . برای مثال لباس ها خودتان به خشک شویی ببرید مهم نیست که بگوید انجام این کار هرگز برایش دشوار نیست.

به همسر از خود گذشته خود بگویید اگر می خواهد کاری برای شما بکند بهتر است کمی وقتش را در کنار شما بـگذراند.

۳.شخصیت پر شور

می پرسید رئیس کیست؟جواب ساده است.او که پرشور است.ممکن است خیلی ها ریاست و رهبری را دوست داشته باشند اما در این میان  کسی رئیس می شود که سری پر شور دارد.این اشخاص برای سرپرستی زاده شده اند.

شخصیت شان بسیار قدرتمند است .آنها در درون خودشان بیش از هر شخصیت دیگر احساس توانمندی می کنند.می توانند بدون ترس از شکست مسئولیت های بزرگ را پذیرا شوند.آنها به سهولت از قدرت استفاده می کنند وهرگز به درگیری پشت نمی نمایند .آنها با اعتماد به نفس عالی با قهرمانان رقابت می کنند.
اما این که این اشخاص چگونه از قدرت خود استفاده می کنند بستگی به این دارد که سوای این خصیصه شخصیتی از چه خصیصه های شخصیتی دیگر برخوردارند.

چند ویژگی شخصیت پر شور

شش ویژگی زیر شخصیت پر شور را مشخص می کند.اشخاص به شدت پر شور این ویژگی ها را بیشتر به نمایش میگذارند.

۱.فرماندهی

پرشورها زمام امور و مسئولیت را به دست می گیرند آنها با قدرت،اختیار و مسئولیت راحت هستند.

۲.سلسله مراتب

آنها در شرایط ساختار قدرت سنتی که هر کس از جایگاه و اختیارات خود به خوبی خبر دارد ،بهتر کار می کنند.

۳.توجه به مقررات

پرشور ها به شدت منضبط هستند .آنها قوانین را وضع می کنند و از دیگران انتظار دارند که رعایت قوانین را بکنند.

۴.جسارت

زنان و مردان پر شور به شدت هدف گرا هستند .آنها از روش های عملی برای تحقق خواسته هایشان استفاده می کنند و هر کاری که برای تحقق اهداف شان لازم باشد را انجام می دهند.

۵.شجاعت

پر شورها می توانند در شرایط خطرناک بی آنکه از چیزی بترسند دست به عمل بزنند.
۶.پرشورها عمل و ماجرا را دوست دارند ،آنها در ابراز وجود کردن مهارت دارند.واغلب از شرکت در مسابقات رقابت آمیز لذت می برند.

چند توصیه برای زندگی با همسر پر شور

خود را بشناسید.اگر بدانید که شخصیت پر شور زندگی شما هر طور شده می خواهد رئیس باشد.مسائل حل وفصل می شود.شما در زمینه کسب قدرت به پای او نمی رسید.آیا شخصیت شما اجازه می دهد در روابط خود با او به مقام دومی بسنده کنید؟این اشخاص می توانند به طور اعجاب آوری جالب باشند و زندگی با آنها خوش بگذرد و این اتفاق نمی افتد مگر آنکه سلسه مراتب را رعایت کنید.در غیر این صورت حال و روزتان خراب می شود.

مراقب رقابت با پر شور ها باشید .پر شور ها دوست دارند اطرافیانی قوی ،ارزشمند و وفادار داشته باشند ،به شرط آنکه جایگاه پایین تری را در اختیار بگیرند.

جایگاه دقیق شغل و یا نقش خود را بدانید تا روی حد و حدودی که شخصیت پر شور تدارک دیده است،پای نگذارید.

قوی باشید و عزت نفس خود را حفظ کنید صرف این که در حضور یک قدرتمند هستید .پرشور ها به راحتی می توانند دیگران را پس بزنند و بر آنها مسلط شوند.برای این که مورد مهر و محبت شخصیت پر شور قرار بگیرید ،توانایی طبیعی خود را بروز دهید.رقابت آمیز ظاهر نشوید اما ابراز وجود کنید و قاطعیت داشته باشید.

برای حل وفصل مسایلی که میان شما و شخصیت پر شور حاضر در زندگی شما پیش می آید منتظر پیروزی نباشید.به عبارت دیگر نخواهید که او به سبک و میل شما رفتار کند ویا به اشتباهش اعتراف کند.پر شورها نمی توانند باختن را تحمل کنند.طوری به تفاهم برسیدکه شخصیت پر شور شما بتواند هم چنان در راس هرم قرار بگیرد و عزت نفسش خدشه دار نشود.

به جای احساسات به دلیل و منطق متوسل شوید .پرشور ها اغلب به احساسات اشخاص بها نمی دهند.اگر می خواهید نقطه نظر خود را با او به اشتراک بگذارید .موضوع را به شکل منطقی بیان کنید.با بر خورد احساسی به دیوار آجری برخورد می کنید.

بپذیرید که پر شور زندگی شما مشربی تند دارد و بی جهت او را آتشی نکنید.برای حل مسایل خود راه های دیگری پیدا کنید.

همسران و انواع شخصیت ها

۴.شخصیت با اعتماد به نفس

شخصیت با اعتماد به نفس انسانی شاخص است .آن ها رهبران ،ستارگان و جاذبان بخش های عمومی و خصوصی جامعه را تشکیل می دهند و از بدو تولد از حرمت و اعتماد به نفس برخوردارند.اعتماد به نفس جادویی این تیپ شخصیتی رویاها را به پیروزی و موفقیت های چشمگیر تبدیل می کند.
با اعتماد به نفس ها و پر شور ها دو گونه شخصیتی هدفمند هستند .اشخاص با اعتماد به نفس خوب می دانند که چه می خواهند و به اهداف خود می رسند.آنها از جاذبه ای بر خوردارند که که اشخاص را متوجه اهداف خود می کنند.

آنها برون گرا و به شدت سیاسی هستند و می دانند چگونه با توده های مردم کار کنند، چگونه به آنها انگیزه بدهند و آنها را هدایت نمایند.از آنها پیروی کنید تا پاداشی نیکو بگیرید.
این شخصیت شخصیتی  به پیش برنده است ،تا وظیفه شناس را از پرداختن به جزئیات خلاص کند و سببی است تا ماجراجو از جرات بیشتری بر خوردار گردد.او سایر گونه های شخصیتی را در راه موفقیت به حرکت در می آورد.

چند ویژگی شخصیت با اعتماد به نفس

نه ویژگی زیر شخصیت با اعتماد به نفس را شکل می دهد.

۱.حرمت نفس
آنها به خود و توانمندی شان  ایمان دارند .خود را موجوداتی منحصر به فرد می دانند و معتقدند که دلیلی برای حضور آنها در این سیاره خاکی وجود دارد.
۲.معتقد به تشریفات و احترامات رسمی.
آنها انتظار دارند که دیگران در تمام مواقع با آنها با احترام بر خورد کنند.
۳.بلند پرواز
آنها بلند پرواز و جاه طلب هستند.
۴.سیاسی.
می توانند از توانمندی دیگران برای رسیدن به خواسته هایشان استفاده کنند.در برخورد با دیگران زیرک و حسابگرند.
۵.رقابت.
آن ها رقابت کنندگانی توانا هستند .میخواهند به اوج  برسند و همان جا باقی بمانند.
۶.مقام ورفعت.
با اعتماد به نفس ها به هم نشینی و معاشرت با افراد بلند پایه و شاخص راغب هستند.
۷.شخصیت با اعتماد به نفس خود را قهرمان ،ستاره،بهترین یا موفق ترین می بیند.
۸.خود آگاهی.
با اعتماد به نفس انسانی خود آگاه است .می داند که چه فکر و چه احساسی دارد.از حالات ذهنی و درونی خود آگاه است.
۹.توازن و وقار
آنها تعریف دیگران را با رغبت می پذیرند.

چند توصیه برای زندگی با همسر با اعتماد به نفس.

برای جلب توجه او ،به او توجه کنید.عشق و محبت و و فاداری شما برای او بسیار مهم و با ارزش است .مهم نیست چه کسی محبت بیشتری را به رابطه شما می آورد.مهر خود را ارزانی او کنید.اما اگر انتظار دارید که به طور متقابل مورد مهر و محبت قرار گیرید ،بدانید او مطابق میل شما ساخته نشده است.

مراقب باشید عزت نفس و حرمت نفس خود را در گرو محبت او قرار ندهید.مهم نیست که او تا چه اندازه شما را درک می کند خود را بی قید و شرط دوست بدارید.

بسیاری از با اعتماد به نفس ها گه گاه به شما نزدیک می شوند و بعد فاصله می گیرند این موضوع به ویژه بعد از ایجاد رابطه بیشتر به چشم می خورد .از این نزدیک و دور شدن آگاه باشید .تعادل احساسی خود را حفظ کنید و نتیجه گیری شتابزده نکنید.به جای آن به او یاد آور شوید که شما هم وجود دارید و هم چنان به او علاقه مند هستید.

۵.شخصیت مهر طلب

مهر طلب موجودی علاقه مند ،مراقب و متوجه است.مهر طلب ها از روابط زنا شویی گرفته تا در جمع خانواده ،خط تولید کارخانه ،در گروه های مذهبی و خیریه و یا در اداره ،صمیمی ،وفادار و ملاحظه کار هستند.

چند ویژگی شخصیت مهر طلب.
هفت ویژگی زیر نشانه بارز شخصیت مهر طلب است.شخصیت مهر طلب بیش از دیگران این ویژگی ها را به نمایش می گذارد.
۱.پایبندی.
مهر طلب ها به شدت پایبند روابط در زندگی خود هستند .آن ها برای روابط خود ارزش قائلند برای پایبندی های زندگی ارزش قائلند  وبرای حفظ مناسبات تلاش می کنند.
۲.با هم بودن.
ترجیح می دهند با دیگران باشند.تنهایی و تنها بودن را دوست ندارند.
۳.کار گروهی.
مهر طلب بیشتر یک تبعیت کننده است تا یک رهبر .این شخصیت از حس همکاری زیاد برخوردار است و اطاعت کننده دستورات است.
۴.تمکین.
هنگام تصمیم گیری ،با خوشحالی نظرات دیگران را جویا می شود و به توصیه آنها عمل میکند.
۵.هماهنگی.
آنها به افزایش هماهنگی علاقه مندند.و میخواهند موافق و مودب ظاهر شوند.
۶.مراعات.
شخصیت مهر طلب به فکر دیگران است و مراعات آنها را می کند.او برای رعایت حال اشخاص حاضر است از منافع خود بگذرد.
۷.دلبستگی.
برای این شخصیت روابط با اشخاص حرف اول را میزند.این اشخاص  در صورت از دست دادن کسانی که با آنها پیوند شدید داشته اند، می توانند دوبار ه با دیگران ،پیوند مشابهی داشته باشند.

چند توصیه برای زندگی با همسر مهر طلب.

شخصیت مهر طلب به راضی کردن شما علاقه دارد این را از او بپذیرید .و لذت ببرید.
مهر و محبت خود را صادقانه به آنها ابراز کنید.
توجه کنید که انتقاد از مهر طلب او را نسبت به خود مردد می کند.چه بسا در مقام سرزنش خود بر آید که به طور لزوم واکنش سازنده ای نیست .وقتی می خواهید با یک مهر طلب رفع اختلاف کنید ، تا حد امکان به او اطمینان خاطر بدهید .

همسران و انواع شخصیت ها

۶.شخصیت وظیفه شناس

وظیفه شناس ها به اصول اخلاقی پایبند هستند .کار زیاد ،تولید و پایبندی به آداب و رسوم ویژگی های  بارز این گونه ی شخصیتی است.آنها موفقیت طلب هستند.وظیفه شناس شخصیتی تحسین بر انگیز است به صورتی که گاه تمایز قائل شدن میان این  شخصیت و کسی که از اختلال شخصیت “وسواس فکری عملی” رنج می برد دشوار می شود.

چند ویژگی شخصیت وظیفه شناس.

هشت ویژگی زیر شخصیت وظیفه شناس را مشخص می کنند.
۱.کار زیاد
۲.کار درست.
۳.راه درست.
۴.کمال طلبی .
آنها می خواهند همه ی کار ها بدون کم ترین لغزش و به مطلوب ترین شکل ممکن انجام شود.
۵.ثابت قدم.
به نقطه نظرات شان پایبند هستند و در معرض نا ملایمات مصمم تر می شوند.
۶.توجه به جزئیات.
آنها سازمان دهندگان خوبی هستند
۷.احتیاط .
در تمام امور زندگی ،محتاط ،دقیق و مراقب هستند.
۸.صرفه جویی.
آنها از دور انداختن چیز هایی که برایشان فایده ای دارند،یا از قبل داشته اند ،خودداری می کنند.

چند توصیه برای زندگی با همسر وظیفه شناس.

با روی خوش از خود شکیبایی به خرج دهید .بگذارید آنها عادات خود را داشته باشند .جملاتی مانند : به خاطر خدا کارت را برای فردا بگذار و….روی او کمترین تاثیری ندارد.به خود بگویید:این همسر من است که او را خوب می شناسم تا کارش را تمام نکند دست بردار نیست.

انعطاف پذیر باشید .این که همسرتان می خواهد تا صبح با رایانه کار کند ،دلیلی نیست که خود را از خواب محروم کنید.در زمانی که همسر وظیفه شناس شما به کارش سرگرم است برای خود کاری تدارک ببینید.

از او انتظار تعریف و تمجید نداشته باشید .این ها نشان بی علاقگی او نسبت به شما نیست.او به خوبی متوجه تغییرات شما می شود نکته اینجاست که حرفی نمی زند.

هر گز با او بحث نکنید و درگیر جنگ قدرت نشوید .وظیفه شناس آنقدر بحث و مشاجره می کند تا سر انجام شما یا تسلیم شوید یا فرار را بر قرار ترجیح دهید.به حرف هایش گوش کنید.جواب های ساده بدهید.

از شرایط خود شاد باشید.او به جزئیات زندگی شما توجه دارد.به او بگویید که به او وابسته هستید .وظیفه شناس ها دوست دارند مورد نیاز باشند.

۷.شخصیت جدی.

زنان و مردان جدی از توهمی رنج نمی برند.آن ها شرایط و احوال را به همان صورتی که هست ، می بینند .البته در شرایطی که همه ی ما را به دیدن رویه ی روشن تر اشیا و مثبت اندیشی و مواردی از این قبیل تشویق می کند ،شخصیت جدی هم ممکن است به طور دقیق در این چار چوب قرار نگیرد.اما جدی ها انتظار شهرت را ندارند .هیچ شخصیتی به اندازه جدی ها با مسایل و مشکلات بر خورد نمی کند .جدی ها در مواقع دشوار به همه امکان بقا و دوام می دهند.

چند ویژگی شخصیت جدی

آنها اشخاصی خشک و جدی هستند وبرای ابراز احساسات جایی باقی نمی گذارند.
آن ها از توان مندی های خود مطلعند،اما در ضمن محدودیت های خود را می شناسند.آن ها گرفتار خود مهم بینی نیستند.
آنها متفکر،تحلیل گر و ارزیاب هستند.قبل از هر اقدامی  آن را در ذهن سبک و سنگین می کنند.
جدی ها اگر احساس کنند نسبت به دیگران بی ادبی کرده اند ویا کاری از روی بی فکری انجام داده اند،بسیار ناراحت می شوند.

چند توصیه برای زندگی با همسر جدی.
پذیرفتن از هر چیز دیـگر ی مهم تر است .تلاش برای تغییر دادن او بی فایده است.هر چند تغییر دادن هر شخصیتی دشوار است.
به جنبه مثبت امور توجه کنید.این شخص باثبات.مسئول.وفادار.سخت کوش.مراقب و متوجه است.ویژگی های او برای برقراری یک ارتباط پایا بسیار مفید است.
شما مجاز هستید که شاد باشید .اگر او به خاطر ارتقا درجه ای که گرفته اید از شادی به هوا نمی پرد، دلیلی وجود ندارد که شادی خودتان را پنهان کنید.
جدی ها اغلب درباره ی اشکالات موجود حرف می زنند برای مثال اگر موهایتان را آرایش کرده اید ،از شخص جدی زندگیتان انتظار داشته باشید به خاکی شدن لباس شما اشاره کند یا از واکس نخورده بودن کفش تان حرف بزند.بگذاریداول با این حرف ها خودش را سبک کند وبعد به سراغ تعریف ها بیاید.
از کمی شور و شوق همسر جدی در شروع زندگی مشترک تان ناراحت نشوید .بدانید که جدی ها خیلی دیر تر گرم می شوند .اما توجه داشته باشید که آنها هم مثل همه ی سایرین نیاز هایی دارند که باید بر آورده شود.

۸.شخصیت ماجراجو

راستی اگر شخصیت ماجرامو را نداشتیم ،
چه کسی به تمدن ها خدمت می کرد؟
چه کسی از اقیانوس ها می گذشت؟
چه کسی به ماه قدم می گذاشت؟
زنان و مردان ماجراجو تن به خطراتی می دهند که سایرین از انجامش می ترسند.آنها بر خلاف اغلب ما نگران و وحشت زده نمی شوند.
آنها در لبه ها زندگی  می کنند .
با محدودیت ها در می ستیزند .
و جان خود را به مخاطره می اندازند.
آنها می گویند اگر خطری نباشد .سودی هم در کار نیست وبه راستی برای شخصیت ماجراجو تن به خطر دادن معادل پاداش است.

چند ویژگی شخصیت ماجراجو

ماجراجو ها با هشت ویژگی زیر شناسایی می شوند.
۱.ناسازگاری.
زنان و مردان ماجراجو معتقد به ارزش های خود هستند.آنها تحت تاثیر هنجار های اجتماعی قرار نمیگیرند.
۲.هماورد جویی.
برای او زندگی باید پر هیجان باشد .اغلب به فعالیت های پر خطر تن می دهد.
۳.استقلال.
آنها چندان نگران دیگران نیستند.معتقدند هر کس در قبال خود مسئول است.
۴.هنر متقاعد کردن.
به راحتی دیگران را تحت تاثیر قرار می دهند.
۵.علاقه به سیاحت.
۶.پر جنب و جوش و شرور.
شخصیت های ماجراجو در کودکی و نوجوانی تن به شرارت می دهند و برای دیگران مساله ساز می شوند.
۷.جسور و شجاع.
۸.تاسف نخوردن.
در لحظه اکنون زندگی می کنند.به خاطر حوادث گذشته احساس گناه نمی کنند نگران آینده هم نیستند.

چند توصیه برای زندگی با همسر ماجراجو.

شخصیت ماجرا جوی شما موجود بسیار جالبی ست.اما ممکن است میان انتظاری که شما از زندگی زنا شویی خود دارید و آنچه او به شما می دهد تفاوت زیادی وجود داشته باشد.گونه های ماجراجو جالب و فریبنده هستند.
شخصیت ماجراجو ی زندگی شما میخواهد مطابق میل و خواسته اش عمل کند.ممکن است مجبور باشید جدا از یکدیگر به مرخصی بروید سعی نکنید مانع آزادی و تحرک عمل او بشوید.وقتی به او آزادی عمل بیشتری بدهید ، با احتمال بیشتری به سوی شما باز می گردد.
مسئولانه رفتار کنید.

ماجراجوی زندگی شما ممکن است در زمینه ی پول ،ایمنی بچه ها و غیره مانند شما رفتار نکند .انتظار نداشته باشید که او مطابق میل شما رفتار کند.همه ی اقدامات لازم در زمینه پیشگیری از بیماری ها، امنیت مالی و حمایت از بچه ها را خود شما انجام دهید.یک شریک زندگی انفعالی نباشید.

برای این که با یک ماجراجو زندگی کنید به عزت نفس زیاد احتیاج دارید.بی جهت از او نخواهید که در مقام حمایت از شما کاری صورت دهد.ماجراجو ها به طور طبیعی نسبت به خواسته ها و توقعات دیگران ،حساس نیستند، به همین دلیل باید منبع عزت نفس را در خودتان بجویید.

۹.شخصیت نمایشی

شخصیت نمایشی میتواند روی زندگی همه اطرافیان خود اثر بگذارد .مردان و زنان نمایشی با استعداد می توانند احساسات انسانی را در قالب هنر بدیع و ارزنده ارائه دهند.آن ها از کودکی با خوشمزگی ها،خنده ها و حرکات نمایشی خودحتی روی غریبه ها اثر میگذارند.
برای این شخصیت ،تمام جهان در حکم یک صحنه ی نمایش است.برای آنها زندگی هرگز ملال انگیز نیست وبا اطمینان اطرافیان آگ ها نیز از این ویژگی بهره ها می برند.آنها به زندگی خود هیجان می بخشند.

چند ویژگی شخصیت نمایشی

هفت ویژگی زیر نشانه های شخصیت نمایشی هستند.
۱.احساسات.
آنها در یک دنیای احساسی زندگی می کنند .احساس گرا هستند.گرم و پر محبت هستند و نسبت به حوادث زندگی واکنش احساسی نشان می دهند و روحیه آنها پیوسته تغییر می کند.
۲.آنها زندگی را زنده و باروح میبینند.عاشق تخیل و ماجراها و داستان های عاشقانه خوش فرجام هستند.
۳.دوست دارند که دیده شوند .اغلب کانون توجه هستند.وقتی همه چشم ها را متوجه خود ببینند شکوفا می شوند.
۴.وضع ظاهر.
به آراستگی بهای فراوان می دهند .از لباس، مد و طرز لباس پوشیدن لذت می برند.
۵.جذابیت جنسی.
از جنسیت خود راضی هستند با دیگران گرم میگیرند و انظار را به خود جلب می کنند.
۶.ایجاد ارتباط.
به راحتی به دیگران اعتماد می کنند و با آنها ارتباط می گیرند.
۷.توجه به عقاید دیگران.

چند توصیه برای زندگی با همسر نمایشی

پر وبال او رانبندید.در برنامه های اجتماعی مشارکت کنید.به سفر بروید،مهمانی بدهید و در میهمانی ها شرکت کنید.به او آزادی احساس بدهید.
از او تعریف کنید.همسر نمایشی شما می خواهد با او به صراحت حرف بزنید.خویشتن داری را کنار بگذارید.به خاطر داشته باشید تعریف و تحسین شما هر چقدر زیاد باشد برای همسر نمایشی شما زیاد نیست.
رمانتیک باشید.برایش گل و شیرینی و هدیه تدارک ببینید.او برای توجه احساسی شما ارزش قائل است وبی توجهی به این امور او را دلگیر می کند.
کینه به دل نگیرید.شخصیت های نمایشی مسائل را به دل نمیگیرند.ممکن است با همسرتان مشاجره کنید.بر سرتان فریاد بکشد .اما کمی بعد همه چیز را فراموش می کند .از او رنجیده خاطر نشوید.

حسادت را کنار بگذارید.افراد نمایشی می خواهند دیگران را تحت تاثیر خود قرار دهند.در این شرایط حسادت شما بی معناست.کمی فکر کنید آیا دلیلی برای این حسادت وجود دارد؟؟ اگر میان شما اختلاف به خصوصی وجود ندارد و روابط حسنه دارید بدانید که رفتارهای جلب نظر کننده ی همسرتان از آن روست که می خواهد از واکنش دیگران لذت ببرد.مطلب خاصی مطرح نیست.

۱۰.شخصیت مراقب

نکته ای نیست که از چشم مراقب ها دور بماند .آن ها از شرایط و محیط خود آگاهی استثنایی دارند.پیوسته مراقب و گوش به زنگ همه اطرافیان و حوادث هستند.به ویژه در ارتباط با دیگران مواظبند که خطری از ناحیه ی آن ها متوجه ایشان نشود.شخصیت مراقب در شنیدن و تمیز دادن مهارت خاص دارد.و به راحتی انگیزه های دیگران را از روی سخن شان تمیز می دهد.

چند ویژگی شخصیت مراقب

مراقب ها با شش ویژگی شناسایی می شوند.
۱.استقلال.
به مشاوره و توصیه دیگران نیاز ندارد.به سادگی تصمیم میگیرد و می تواند از خودش مراقبت کند.
۲.احتیاط.
آنها در برخورد با دیگران متوجه و هشیار هستند وقبل از برقراری ارتباط با اشخاص ،همه جوانب را در نظر می گیرند.
۳.زمینه های درکی.
شخصیت مراقب به خوبی گوش می دهد تا از کم و کیف دقیق مطالب آگاه شود.
۴.دفاع از خود.
مراقب ها به ویژه وقتی مورد حمله قرار می گیرند ،به خوبی از خود دفاع می کنند.
۵.حساسیت نسبت به انتقاد.
شخصیت مراقب انتقاد را جدی میگیرد،اما هرگز از آن نمی هراسد.
۶.وفاداری و صداقت.

چند توصیه برای زندگی با همسر مراقب

احتیاط و خویشتن داری مراقب ها را به حساب بی تفاوتی یشان نگذارید.انتظار نداشته باشید که به دیواره دفاعی او نفوذ کنید تا احساسات عمیقش را با شما در میان بگذارد.حتی در این زمینه سعی هم نکنید.احتیاط احساسی او را بپذیرید.
از رقابت و جنگ قدرت با او اجتناب کنید.شخص مراقب نیاز دارد که حاکم بر سرنوشت خود باشد به این خواسته او احترام بگذارید.در غیر این صورت او از شما فاصله می گیرد.

اگر از او انتقاد می کنید ،انتظار داشته باشید که در برابر شما حالت تدافعی بگیرد.برای این گونه شخصیتی مقاومت در برابر قبول سرزنش ،امری عادی است.بهترین راه بر خورد با شخصیت مراقب این است که بدون مقصر قلمداد کردن او،احساستان را با او در میان بگذارید.
سر به سر او نگذارید .

مراقب ها اغلب خوش مشرب هستند اما وقتی پای خودشان در میان باشد موضوع تفاوت می کند.
اگر دانسته یا ندانسته به او بی اعتنایی کنید ،موضوع را به دل می گیرد و آن را به سادگی فراموش نمیکند.اگر او شما را نمی بخشید.دست کم شما خودتان را ببخشید.

۱۱.شخصیت متغیر

زندگی برای متغیر ها پر از فراز و نشیب است .زنان و مردان متغیر مشتاق تجربه کردن هستند.و با تمام توان به روابط جدید یا سبک زندگی تازه پرش می کنند و پشت سرشان را هم نگاه نمی کنند .هیچ کدام از شخصیت ها حتی نمایشی ها به اندازه متغیر ها به تماس با زندگی و سایرین علاقه مند نیست.هیچ کدام از شخصیت ها به اندازه ی متغیر ها نمی تواند با تغییرات احساسی ،کنار بیاید.

چند ویژگی شخصیت متغیر

هفت ویژگی زیر نشانه حضور سبک متغیر است.

۱.پیوند رمانتیک
افراد متغیر باید همیشه درگیر یک رابطه رمانتیک باشند.
۲.متغیر ها در روابط شان گرم و صمیمی هستند .هیچ ارتباطی بین آنها و دیگران جزئی نیست.
۳.متغیرها احساس خود را نشان می دهند و در هر رابطه ای با تمام وجود ظاهر میشوند.
۴.متغیر ها با موانع درمانی رو به رو نیستند .آنها تحت تاثیر ریسک قرار نمی گیرند.
۵.بسیار پر انرژی هستند.متغیر ها مبتکر هستند و می توانند دیگران را به به فعالیت تشویق کنند.
۶.متغیر ها کنجکاو و خیال پرداز هستند و ذهنی باز دارند.آنها دوست دارند فرهنگ ها ،نقش ها و نظام های ارزشی دیگران را تجربه کنند و در مسیری جدید به راه بیفتند.
۷.آنها در دور کردن نظر خود از واقعیت های دردناک مهارت دارند.

چند توصیه برای زندگی با همسر متغیر

شخصیت متغیر زندگی شما می خواهد شما را آرمان سازی کند.این امکان را به او بدهید.با او مهربان و سخاوتمند باشید.
از روحیه ی دستخوش تغییر او تعجب نکنید و واکنش بیش از اندازه هم نشان ندهید.توجه داشته باشید که موضوعات کوچک و جزئی می تواند روحیه ی شخصیت متغیر را به هم بریزد.

اگر با او رفتاری سازگار داشته باشید راحت تر می تواندبخش روشن شما را بییند.آنها اغلب انتظار دارند واکنش هایشان را تشخیص دهید.وقتی این کار را نکنید ناراحت می شوند.اگر مطمئن نیستید می توانید این را از آنها سوال کنید.به او محبت کنید .برای متغیر ها شنیدن این مطلب که تا چه اندازه برای شما مهم و عزیز هستند بسیار شادی آفرین است.

۱۲.شخصیت راحت طلب

زنان و مردان راحت طلب به کسی ،موسسه یا نهادی اجازه نمی دهند آنها را از جست و جوی خوشبختی به شکلی که خود می خواهند ،باز دارد.بعضی از آنها به کاری خلاق روی می آورند.آنها شاد بودن را حق مسلم خود می دانند.و اگر از ناحیه ی کسی تهدید شوند از حق خود برای انجام دادن کارها به طرزی که دوست دارند دفاع می کنند.

چند ویژگی شخصیت راحت طلب

هفت ویژگی در راحت طلب ها به طور بارز مشاهده می شود.
آنها حق مسلم خود می دانند که به هر صورت که می خواهند از زندگی لذت ببرند.دلشان می خواهد خوشبختی را با روش خودشان جست و جو کنند.
راحت طلب طبق مقررات رفتار می کند.آنچه را باید و لازم است ارائه می دهد.حاضر نیست از این حد فراتر رود.سلطه جویی بر راحت طلب ها نا ممکن است.حاضر نیستند بیش از حد وظیفه خود کاری انجام دهند.

زنان و مردان راحت طلب با زمان برخورد راحت دارند.آنها زیر فشار زمان قرار نمی گیرند.برای آنها عجله کار بی موردی ست.که بی جهت تولید اضطراب می کند.این اشخاص آسان گیر و خوش بین هستند و معتقدند کاری که باید بشود می شود.
با آنکه در جهت خواسته و میل خود رفتار می کنند.وقتی با کسانی که به آنها علاقه مندند در تضاد قرار می گیرند.اغلب مردد می مانند.دوست ندارند روابط مهم خود را به خطر بیندازند.با این حال دوست دارند آزاد و رها باشند.

چند توصیه برای زندگی با افراد راحت طلب

شخصیت راحت طلب را هم به همان شکل که هست بپذیرید.
به جنبه های  مثبت شخصیت او نگاه کنید.
واقع بین باشید زندگی با راحت طلب ها به از خود گذشتگی بیشتری احتیاج دارد.آیا می توانید بدون رنجش و دلخوری این کار را بکنید؟
سخت نگیرید.خواسته های خود را با او در میان بگذارید.اگر همسر راحت طلب شما از انجام این خواسته شما خودداری کرد.از او بخواهید به خاطر شما این کار رابکند.اما این قبیل درخواست ها را برای مواقع خاص و  که انجامش برای شما مهم است ذخیره کنید.

وقتی راحت طلب زندگی شما انجام کاری را فراموش می کند یا در اصل از انجام آن خودداری می ورزد از او بپرسید :آیا از چیزی خشمگین هستی ؟این گونه های شخصیتی ،اغلب از ابراز مستقیم خشم خود ناتوان هستند.
در شادی ها و علاقه مندی های راحت طلب ها شریک شوید.اگر به پیاده روی یا تماشای تلویزیون علاقه مند است با او همراه شوید.
از او مراقبت کنید.آنها به شدت به مهر و توجه نزدیکان علاقه مند هستند.

همسران و انواع شخصیت ها

۱۳.شخصیت منزوی

زنان و مردان منزوی به کسی جز خود احتیاج ندارند.آنها تحت تاثیر جمعیت قرار نمی گیرند وعلاقه ای به تحت تاثیر قرار دادن یا راضی کردن دیگران ندارند.منزوی ها تا حدود زیاد ،رها از احساسات و گرفتاری هایی هستند که حواس خیلی ها را پرت می کند.

چند ویژگی شخصیت منزوی

شش ویژگی زیر رفتار شخصیت منزوی را مشخص می کند.

۱.انزوا و تنهایی.
آنها نیاز چندانی به معاشرت با دیگران ندارند و اغلب تنها بودن را ترجیح می دهند.
۲.استقلال.
منزوی ها برای این که بیشتر از زندگی خود لذت ببرند.نیازی به رفت و آمد و داشتن مناسبات با دیگران ندارند.
۳.زنان و مردان منزوی آرام،یکنواخت،غیر احساساتی و خونسرد هستند.
۴.آنها در ظاهر،به تالم و لذت واکنش بی تفاوت نشان می دهند.
۵.منزوی ها تحت تاثیر نیاز های جنسی قرار نمی گیرند. آنها از عمل جنسی لذت می برند.اما نبود آن ،آنها را ناراحت نمی کند.
۶.آنها با تشویق یا انتقاد متحول نمی شوند و می توانند با اطمینان خاطر با رفتار خود کنار بیایند.

چند نکته برای زندگی با همسر منزوی

بگذارید به هر شکلی که هست باقی بماند .ممکن است در دنیای حقیقی با دیگران مانوس نشوند.اما آنها انسان هایی مسئول هستند وبه احتمال زندگی درونی جالبی دارند.
فکر نکنید که شخصیت منزوی به این دلیل که  تنهاست و گوشه ی انزوا گرفته،ناخشنود است.برای بسیاری از منزوی ها زندگی پر از آدمها ،جهنم است.
از عبارات کلیشه ای عاشقانه مانند دوستت دارم استفاده نکنید.و انتظار شنیدن این عبارات را نیز از او نداشته باشید.همین که با شما زندگی می کند ،نشانه ی مهر و علاقه ی او به شماست.

بگذارید هر قدر که می خواهد تنها باشد.حتی اشخاص به نسبت منزوی می خواهند وقتی را به خود اختصاص دهند.این گونه احساس بهتری پیدا می کنند.اما اگر رفتار او با علاقه ی شدید شما به رفت و آمدهای اجتماعی هم خوانی ندارد،شاید لازم است در روابط خود با او تجدید نظر کنید.
وقتی منزوی شما با خود تنهاست ،برای خود سرگرمی دیگری پیدا کنید.
در مواقع حل مسئله به جای احساسات به منطق متوسل شوید.ممکن است او بسیار عاقل و مدبر باشد.با او حرف بزنید.

۱۴.شخصیت با خصوصیات خاص(متفاوت با دیگران)

زنان و مردان با خصوصیات خاص به هیچ شخص دیگری شباهت ندارند.
چند ویژگی زیر از خصوصیات بارز سبک خصوصیات خاص است.هر کس با توجه به شدت این سبک ویژگی های آن را به نمایش می گذارد.

۱.زندگی درون .
افراد با این ویژگی تحت تاثیر باورها و احساسات خود هستند.خواه دیگران این ارزش ها را قبول داشته باشند یا نداشته باشند.
۲.دنیای خود.
آنها مستقل هستند و به روابط نزدیک وصمیمانه محدودی احتیاج دارند.
۳.سبک با خصوصیات خاص طرز زندگی عجیب و غریبی دارد.
۴.آنها به چیز های مرموز،پوشیده،فراحسی و فوق طبیعی علاقه مند هستند.
۵.آنها برای اندیشه های مجرد ارزش قائلند.
علی رغم اینکه این سبک شخصیتی تحت تاثیر درون خود است نسبت به دیگران و واکنش های آنها نسبت به خود حساس است.

چند توصیه برای زندگی با همسری با خصوصیات خاص

شحصیت خصوصیات خاص در نوع خود بی نظیر است.منحصر بودنش را ارج نهید.برای نزدیک شدن به او به علایقش توجه کنید.
به او کمک کنید تا به روحیه اش بیشتر برسد بعضی از این اشخاص فرصت و توانایی پرداختن به علایق و خواسته های خود را ندارند.در نتیجه ناخشنود می شوند و خود را ناموفق احساس می کنند.

بی جهت برای سازگار شدن با هم به یکدیگر فشار نیاورید .به جای آن به این توجه کنید که دنیای واقعیت های شما متفاوت است.درباره این تفاوت ها بحث کنید.برای کنار آمدن با هم آماده باشید و گاه راه های جداگانه خود را بپیمایید.

هیچ شکی در نظم آفریدگار نیست

همانطور  که پیش تر بیان شد  هر  کدام از ما به یک یا چند گروه از این تیپ های شخصیتی تعلق داریم.این را بدانیم که جهانی که پروردگار یکتا آن را آفریده است به تمام تیپ های شخصیتی مذکور نیازمند است تا پا بر جا بماند.هر کس در این دنیا رسالتی دارد شخصیت خدادادی، ما را به سمت رسالت مان فرا می خواند.هیچ شکی در نظم آفریدگار مطلق نیست.به جای بر هم زدن تعادل و نظام آفرینش چه خوب که خود را با شرایط وفق دهیم.همین تضاد ها هستند که دنیای پیرامون ما را به جریان می اندازند.

این که بنا را بر این بگذاریم که دو نفر زمانی برای ازدواج با یکدیگر مناسب هستند که عینا شبیه هم باشند، اشتباه محض است.زن و شوهر درزندگی مشترک مکمل یکدیگرند.طوری که وقتی کنار یکدیگر قرار بگیرند کامل کننده هم باشند.

مثل دوقطعه از یک پازل که شکل های متفاوتی دارند اما در کنار هم کامل می شوند.زمانی که قدرت درک مان را بالاتر ببریم، تفاوت ها را بپذیریم و برای هر اتفاق در جست و جوی علت منطقی باشیم.آن زمان مشکلات در زندگی ما رنگ می بازد.
اگر عشق بیا فرینید دیگر هیچ مشکلی در زندگی باعث آزار شما نخواهد شد.وجود عشقی ناب بین شما و همسرتان  به شما اجازه تمرکز بر مشکلات موجود را نخواهد داد.
واین قدرت عشق است…

لینک کوتاه : https://www.news.ir/?p=396271
  • نویسنده : زهره اسماعیل بگی ـ حمیدرضا غلامرضایی
  • منبع : کتاب معجزه صمیمیت

برچسب ها