مهر علیزاده

27خرداد
تعهدنامه: محسن رضایی/اگر نتوانم وعده هایم را اجرا کنم بعد دو سال کنار می روم

تعهدنامه: محسن رضایی/اگر نتوانم وعده هایم را اجرا کنم بعد دو سال کنار می روم

کاندیدایه انتخابات ریاست جمهوری،  محسن رضایی یکی از نامزد انتخابات ریاست جمهوری  تعهدنامه‌ای خطاب به مردم منتشر شد.محسن رضایی  تعهدنامه‌ای […]

-