مسابقه میدون

11خرداد
مینا مهرنوش داور میدون/مسابقه شبکه سه

مینا مهرنوش داور میدون/مسابقه شبکه سه

مینا مهرنوش یکی از کارآفرینان مطرح ایرانی بوده که تا به حال سوابق مهمی را در کارنامه خود داشته است. […]

11خرداد
نحوه ثبت نام و شرکت در برنامه میدون شبکه سه 

نحوه ثبت نام و شرکت در برنامه میدون شبکه سه 

ویژه برنامه میدون ۵۲ قسمت دارد که در هر قسمت ۳ شرکت کننده می‌تواند حضور پیدا می‌کند و در مجموع […]

-