مسئول فنی

21تیر
جولان کاسبان «سلامت» در فضای مجازی/ فروش دارو به قیمت خون‌بها

جولان کاسبان «سلامت» در فضای مجازی/ فروش دارو به قیمت خون‌بها

نیوز از داروفروشان اینترنتی گزارش می‌دهد: کاسبان جان آدمیزاد در خیابان‌ها، گذری هم به فضای مجازی باز کرده‌اند و از […]

21تیر
جولان کاسبان «سلامت» در فضای مجازی| فروش دارو به قیمت خون‌بها

جولان کاسبان «سلامت» در فضای مجازی| فروش دارو به قیمت خون‌بها

نیوز از داروفروشان اینترنتی گزارش می‌دهد: کاسبان جان آدمیزاد در خیابان‌ها، گذری هم به فضای مجازی باز کرده‌اند و از […]

-