شیرین بیان

13شهریور
مصرف همزمان این مواد با دارو بر نتیجه آن تاثیر می گذارد!

مصرف همزمان این مواد با دارو بر نتیجه آن تاثیر می گذارد!

نیوز: مصرف صحیح دارو، خوردن بعضی چیزها با هم مضر است،صد در صد می دانید مصرف برخی از داروها با […]

-