دیر انزالی

26مرداد
دلایل عدم انزال یا انزال دیررس در آقایان

دلایل عدم انزال یا انزال دیررس در آقایان

نیوز: دیر انزالی(انزال دیررس) یکی از انواع اختلال عملکرد جنسی است.در ۹ مرد از هر ۱۰ مرد مبتلا به اختلالات […]

-