جریان قاشق

13خرداد
جریان قاشق هایی که به بدن می چسبند چیست؟ آیا در واکسن‌های کرونا «آهن» وجود دارد؟

جریان قاشق هایی که به بدن می چسبند چیست؟ آیا در واکسن‌های کرونا «آهن» وجود دارد؟

چالش چسبندگی، حتما شما هم لااقل یکی از این کلیپ هایی که شخصی قاشقی را به بدن خود می چسباند […]

-