سخن بزرگان/مشاهیر عالم چه گفته اند؟

  • کد خبر : 427963
  • 23 اردیبهشت 1400 - 12:17
سخن بزرگان/مشاهیر عالم چه گفته اند؟

سخن بزرگان: اینکه می بینیم بدبختی و فلاکت دنیا را گرفته و نظام آن از هم گسیخته و جمال آن لکه دار شده بواسطۀ معاصی و رذائل ماست ظلم  و تهمت و حسد، عیاشی و طمع و حرص و شهوت مانند خارهای جانگزا دنیا را پر کرده و موجب فلاکت و نکبت و شکایت  و جنگ و جدال گردیده است.

لرد آویبوری

سخن بزرگان

“آرزو و امید”

امید و آرزو رحمتی است برای پیروان من، اگر امید نمی بود هیچ مادری فرزند خود را شیر نمی داد و باغبانی درختی نمی نشانید.

حضرت محمد(ص)

سخن بزرگان

 

امید و آرزو آخرین چیز است که دست از گریبان بشر بر می دارد

روسو

 

افسوس که پیش بینی های بشر در کار آینده قطعی الوقوع نیست و حتی دربارۀ یکی از آنها هم نمی توان به طور صریح و ثابت حکومت نمود، و بسا که یک عمر آرزو در یک لحظه نابود گردیده است.

نظام وفا کاشانی

 

برای تحقق آرزوی تو، خواه امیر باشی، خواه گدا، در برابر طبیعت فرق نمی کند و برای همه یک بها معین شده است و آن فداکاری و از خودگذشتگی است.

دکتر ماردن

سخن بزرگان

امید داروئی است که شفا نمی دهد اما درد را قابل تحمل می کند

مارسل آشار

 

بزرگترین امید آن است که امید را به قصد کشت کتک بزنیم

جان اشتاین بک

 

خوشبختی در این است که شخص بداند چه می خواهد و آنچه را آرزو دارد مشتاقانه بخواهد.

فیلین ماریسر

 

امید مادر ایمان است.

لاندرو

ناپلئون

مقصر ترین مردم کسانی هستند که روح مأیوس دارند.

ناپلئون

 

امید، نان روزانۀ آدمی است.

تاگور

 

حیات بی امید؛ هم دوش و همسفر ممات است.

اعتصام الملک

 

راه زندگی پر از موانع و مشکلات است، تنها کسی می تواند از این راه پر خطر عبور کند که روحش از امید لبریز باشد و نومیدی در وی نفوذ نکند.

لرد آویبوری

 

ما نباید امیدوار باشیم که دنیا قوانین و نظامات و مناظر و آثار خود را برای خشنودی ما تغییر بدهد زیرا او هرگز تغییر نمی نماید بلکه این ما هستیم که تغییر می کنیم و اگر روزی از محیط  کنونی خارج شدیم احتمالاً آنرا طور دیگر خواهیم دید

مترلینگ

اسکاروایلد

خداوند وقتی می خواهد کسی را فاسد سازد، او را به تمام آرزوهایش می رساند.

اسکاروایلد

 

دنیا به امید برپاست و آدم به امید زنده است.

امثال و حکم دهخدا

 

امیال و شهوات چون نسیمی هستند که در بادبان کشتی افتاده به حرکتش می آورند، صحیح است که افراط آن سبب غرقش می شود لیکن بی وجود آن کشتی را یارای حرکت نیست، هر چیز در این جهان خطرناک و در عین حال لازم است.

ولتر

 

وقتی اسکندر کبیر به تخت سلطنت مقدونیه نشست هر چه املاک و اراضی از پدرش به ارث برده بود بین دوستانش تقسیم کرد، پیرو مکاس از او پرسید پس برای خودت چه نگاه خواهی داشت؟ در جواب گفت: امید که بزرگترین دارائی و تملک من است.

اسمایلز

سخن بزرگان

من تمام توفیق های خود را مرهون امید هائی هستم که در دوران جوانی در قلب خود پرورش می دادم.

ناپلئون

 “آزادی”

همه باید بدانند و یقین کنند و تسلیم شوند که بنی آدم از بنی آدم آفریده شده و آدم از خاک به وجود آمده است، و همه با هم یکسان و برابریم یعنی سیاه با سفید و توانگر با تهی دست و شاه با گدا کوچکترین تفاوتی در برابر آزادی و مساوات نخواهند داشت.

حضرت محمد(ص)

 

آزادی چیزی است شبیه سلامتی، این هر دو را تا از دست نداده ایم قدرشان را نمی شناسیم.

والتور

 

در یادداشتهای لینکن که در موزۀ بوستون محفوظ است چنین آمده، همانطوریکه مایل نیستم بندۀ کسی باشم، حاضر نیستم آقای کسی باشم.

لینکن

چارلز فوکس

جای شک و شبهه نیست که فضائل انسانی همه بسته به آزادی است در خاک حاصلخیز آزادی که ملکات فاضلۀ انسانی ریشه می گیرد و پرورش می کند.

چارلز فوکس

 

کسی که برای حفظ جان خود از آزادی صرف نظر کند استحقاق آزادی و سلامتی ندارد.

فرانکلین

 

ما که آزادی دوست نداریم نمی توانیم نان آزادی بخوریم و اگر هم بخوریم آن را هضم نخواهیم کرد.

گاندی

 

اسکندر مقدونی دیوژن حکیم را دید  به دقت بقایای اسکلت یک انسان را نگاه می کند، از او سؤال کرد دنبال چه می گردی؟ دیوژن گفت: دنبال چیزی می گردم که پیدایش نمی کنم و آن عبارت است از فرق موجود بین استخوان های پدرت و استخوان های بردگان پدرت

پلو تارک

توماس جفرسون

آزادی، دریائی متلاطم و طوفانی است، مردان ترسو آرامش استبداد را بر این طوفان ترجیح می دهند.

توماس جفرسون

 

“اجتماع”

انسانی که معنی و هدف زندگی را بداند خود را نه تنها با افراد ملت خویش برابر خواهد دانست، بلکه با تمام اقوام دیگر نیز مساوی خواهد شمرد.

تولستوی

 

هرگز سعادت شخصی قلب مرا دربر نگرفته است، من خوشبختی خود را جز در جامعه نمی بینم.

روسو

 

کسی که مایل است خیر دیگران را تأمین کند خیر خودش را هم تأمین کرده است.

کنفوسیوس

افلاطون

دشمنان من سه قسم اند: گروهی قوی تر، جماعتی هم وزن، دسته ای ضعیف تر، طرفیت با گروه اول موجب نابودیست، با جماعت دوم تا جان دارم می جنگم، اما گروه سوم را اگر چه با التماس باشد رام خواهم ساخت، چرا که طرفیت با خصم ضعیف از مقام انسان در جامعه می کاهد و شخص را ناچیز می سازد.

افلاطون

 

خوبی ها و بدی های اجتماع به دست ما ساخته شده است و به جای ناله جای آن دارد که در صدد رفع آن بر آئیم.

هوگو

 

آیا همه برادر نیستیم؟ نوع بشر  باید خود را برادر همدیگر بدانند.

شکسپیر

 

هرکه دیگران را همچون خود دوست می دارد شایستۀ فرمانروایی است.

آئین تااو

تولستوی

میان آدمیان چیزی نیست، جز دیوار هایی که خود ساخته اند.

تولستوی

 

“ازدواج”

ازدواج مثل اجرای نقشۀ جنگی است که انسان یک مرتبه اشتباه نماید کارش تمام شده و دیگر جبران آن به هیچ صورت نمی شود.

بورنز

 

ازدواج کنید، به هر وسیله که می توانید، اگر زن خوبی گیرتان آمد، بسیار خوشبخت خواهید شد، و اگر گرفتار یک همسر بد شوید فیلسوف از آب در خواهید آمد و این برای هر مردی خوب است.

سقراط

 

اگر کسی همسر خود را به صورتی که آرزو دارد انتخاب نکند، دو نفر را بدبخت کرده است.

حجازی

فرانکلین

ازدواج مثل شهر محاصره شده است. کسانیکه داخل شهرند، سعی می کنند از آن خارج، و آنها که خارج هستند، کوشش دارند که داخل شوند.

فرانکلین

 

با زنی ازدواج کنید که اگر مرد می بود بهترین دوست شما می شد.

بردون

 

ازدواج زودش اشتباه بزرگی و دیرش اشتباه بزرگتری است.

مثل فرانسوی

 

با مصلحت دیگران ازدواج کردن در جهنم زیستن است.

شوپنهاور

 

با شوهر خود مثل یک کتاب رفتار کنید فصل های خسته کننده را اصلاً نخوانید.

سونی اسمارت

سخن بزرگان

بعد از یکسال که از مزاوجت زن و مرد گذشت هیچ کدام در فکر زیبائی صورت هم نمی افتند، و بر عکس هر دو متوجه خلق و رفتار یکدیگر می شوند.

اسمایلز

 

زناشوئی عبارتست از سه هفته آشنایی، سه ماه عاشقی، سه سال جنگ و سی سال تحمل.

تن

 

هنگام ازدواج بیشتر با گوش هایت مشورت کن تا با چشم هایت

مثل آلمانی

 

من فقط با مردی ازدواج می کنم که عتیقه شناس باشد زیرا فقط در این صورت است که هر چه پیرتر شدم در نظر شوهرم عزیز تر خواهم بود.

آگاتا کریستی

 

ناپلئون در آخرین ملاقات با زن خود ژوزفین گفت: ژوزفین من در روی زمین آن مقدار که آدمی را میسر تواند شد دارای شوکت و قدرت بودم، با وجود این در این ساعت تو تنها کسی هستی که به او تکیه توانم کرد.

ناپلئون

 

مرد با ازدواج خط روی گذشته می کشد ولی زن با ازدواج باید خط روی آینده خود بکشد.

سینکارلویس

مترلینگ

همه می دانیم ازدواج در موقعی لذت بخش است که تمایل متقابل بر قرار باشد، وگرنه نتیجۀ آن جز پلیدی روح و جسم چیز دیگری نیست.

مترلینگ

 

یک زن خوب به آنچه که شوهرش علاقه مند است علاقه نشان می دهد.

دورنی کارنگی

 

“استاد”

آموزگاری که کودکی را برای نقص در طبیعت او کتک می زند، باید خودش را بزند. ممکن نیست که همه تازیانه های عالم بتوانند هنری را که باید در وجودی بیدار کند، یک دقیقه پیش از وقت مقرر آن بیدار کند.

فوکر

کنفوسیوس

من از یاد دادن آنچه یاد گرفته ام هرگز خسته نشده ام، این یگانه خدمت ناچیزی است که من آن را نسبت به خود می توانم داد.

کنفوسیوس

 

آموزگار در صف مقدم است و من به او اعتماد دارم و می دانم که با سلاح خود یعنی کتاب ابتدائی خود بر صفوف دشمن پیروز خواهد شد.

بورگهم

 

استاد پرورندۀ روان است و پدر و مادر پرورش دهندۀ جان

قابوس

 

کسی که در خود آتش ندارد نمی تواند دیگران را گرم کند.

مثل آلمانی

 

سختی و مشقت، استادی است که بزرگترین رجال عالم کمر شاگردی و خدمت او را بسته اند.

جرمی تایلور

 

طبیعت آموزگار آدمی است، گنجینه های خود را در مقابل او می گشاید، چشم او را باز می کند، ذهن او را روشن می سازد و قلب او را پاکیزه می کند.

ستریت

سخنان بزرگان

“اعتدال”

بهترین کار میانه روی است.

حضرت امیر(ع)

 

پای خود را از زیاد رفتن به خانۀ همسایه ات باز دار، مبادا از تو سیر شده از تو نفرت نماید.

حضرت امیر(ع)

 

حوادث و پیشامد ها، هر قدر مهم و بزرگ باشد، شخص خونسردیکه توازن و اعتدال را از دست نمی دهد، می تواند بر آنها چیره شود.

دکتر مارون

 

در موفقیت هم باید راه اعتدال پوئید.

افلاطون

 

“اعتقاد”

هرکه خود را شناخت خدای خود را شناخته است.

حضرت محمد(ص)

مترلینگ

آنچه انسان هرگز نخواهد فهمید این است که چگونه درمقابل کسی که ما را آفریده و همه چیز ما از اوست مسئول خواهیم شد و او از ما بازخواست خواهد کرد.

مترلینگ

 

اگر من پانصد سر داشته باشم همه را در راه حق می دهم و حاضر نیستم ازعقیده و ایمان خود دست بکشم.

مارتین لوتر

 

اولین و آخرین فلسفه همواره دین بوده است وحشی ترین اقوام نیز در آن آزمایش کرده، زیراهیچ ملتی که کاملاً بی دین باشد در روی زمین پیدا نمی شود.

هردر

 

این کفر نیست که من می گویم انتهای کفر ایمان است، هر چه دانش ما بالاتر برود، به همان نسبت خداوند را بزرگتر از آنچه هست خواهیم شناخت، خدائی را که پیشینیان  می پرستیدند، غیر از خدائی است که ما شناخته ایم، ما که در علوم پیش رفته و عجایب بسیاری را کشف کرده ایم خداوند را  میلیون بار بزرگتر خواهیم شناخت.

مارتین لوتر

 

شمشیر می تواند روح را از بدن جدا سازد، ولی هرگز نمی تواند عقیده ای را از مغز کسی بیرون راند.

لورد کالون

 

تا وقتی که قلب شما نخواهد، مسلماً مغزتان، هرگز به چیزی عقیده پیدا نمی کند.

ویلیام جیمس

لورد هربرت

هرکس به مطالعۀ و درس کالبد شناسی بپردازد، به اعتقاد من هرگز منکر خدا نخواهد شد، قالب بدن انسان سازگاری اجزای آن با یکدیگر چندان شگفت انگیز و معمائی است که به نظر من آنرا باید بزرگترین معجزۀ طبیعت دانست.

لورد هربرت

 

مذهب نیروی بزرگی است، تنها نیروی محرکۀ واقعی جهان، اما شما بایستی دیگران را از طریق مذهب خودشان به حرکت وادارید نه از طریق مذهب خودتان.

برنارد شاو

 

تمام بدبختی ها و عذابهائیکه خدای شما برایتان می فرستد از طرف خود شما فرستاده می شود.

موریس مترلینگ

 

یک پرندۀ کوچک که زیر برگ ها نغمه سرائی می کند برای اثبات خدا کافی است.

ویکتور هوگو

 

“انسان”

انسان جدید بهترین قسمت عمر خود را در معاملۀ بیحاصلی مصرف می کند. در خوشامدگوئی، در ملاقات های بیهوده، در جمع کردن و پراکندن اخبار، در رفتن به جشن ها و بازیها و در عشقبازی سردی در یک گوشۀ تاریک.

بی جانسون

 

می خواهم از خودم یک انسان بسازم و اگر در این کار موفق شوم در هر کار دیگر کامیاب می شوم.

گارنیلد

 

بشر در این دنیا بیشتر از همۀ موجودات مصیبت و عذاب کشیده، بهترین دلیلش هم این است که در بین تمام آنها فقط او می تواند بخندد.

نیچه

دوچیز تفاوت فاحشی بین انسان و حیوان به وجود می آورد، قدرت بیان و دروغگوئی.

آناتول فرانس

 

آنچه را که انسانیت به تو فرمان می دهد،انجام بده و از هیچ کس جز خودت متوقع آفرین مباش.

سرریچارد برتن

 

انسان ها یگانه حیواناتی هستند که من از آنها سخت وحشت دارم.

برنارد شاو

 

آیا می دانید انسان چیست؟ آیا نسب و زیبائی و خوش اندامی و سخن گوئی و مردانگی و دانشوری و بزرگ منشی و فضیلت و جوانی و چیز های دیگری از این قبیل، نمک و چاشنی یک انسان نیستند؟

>>>بیشتر بخوانید:

ضیاء موحد و دنیای شاعرانه و منطقی‌اش!

شکسپیر

 

انسانی که با اجتماع تکامل پیدا کرده باشد، از همۀ جانوران بهتر است، اگر بی قانون و بی عدالت زندگی کند، خطرناک ترین جانور است.

ارسطو

به من بگو برای چه شخصی احترام قائلی، تا بدانم چگونه انسانی هستی، چه این به من نشان می دهد که چه  تصوری دربارۀ انسانیت داری و خود نشان آن هستی که چگونه انسانی بشوی.

کارلایل

 

عزیزمن: خونی که مایۀ حیات همۀ انسانهاست یکرنگ است ولی لیاقت و شخصیت انسانها با هم متفاوت است.

وفایی

 

اگر انسان خود را از آنچه هست نتواند به مقامی بالاتر برساند موجودی ضعیف و ناچیز است.

 

لینک کوتاه : https://www.news.ir/?p=427963
  • نویسنده : ثمین شعفی
  • منبع : لذت های زندگی

برچسب ها