تمایلات جنسی زنان و مردان

  • کد خبر : 427162
  • 18 اردیبهشت 1400 - 15:31
تمایلات جنسی زنان و مردان

 زنان و مردان تمایلات جنسی مختلفی دارند و تمایلات بیشتر آن ها در زمانهای مختلف هفته ماه و سال شدت و ضعف می گیرد. تمایلات جنسی حاصل تأثیر شیمیایی هورمون های آزاد شده توسط مغز می باشد. تستوسترون هورمون اصلی برای ایجاد حسی است که آن را تمایل جنسی می نامیم و از طرفی عشق تلفیق واکنش های شیمیایی و الکتریکی بدن است. کسانی که فکر می کنندعشق به طور کامل در ذهن است، تا حدودی درست فکر می کنند.

برای زنان عوامل روان شناسی مثل اعتماد، نزدیکی و خوب بودن با هم می آمیزند و وضعیتی ایجاد می کنند که در آن ترکیب هورمونی خاصی از مغز ترشح می شود. مردان قادرند این ترکیب را در هر زمان و هر مکان آزاد کنند. تحقیقات در دانشگاه های آمریکا نشان می دهد که وقتی زنی جذاب به مردی نزدیک می شود و تقاضای همبستر شدن می کند،75% مردان قبول می کنند در حالی که وقتی مردی جذاب به زنی نزدیک می شود و چنین تقاضایی می نماید هیچ زنی قبول نمی کند.

تمایلات جنسی

تمایلات جنسی قوی تری

ممکن است یک زن، تمایلات جنسی قوی و یک مرد تمایلات جنسی ضعیفی داشته باشد. این ها مثال های نادری هستند و بازتاب اکثریت مردم نمی باشند. به طور کلی بیشتر مردان نسبت به بسیاری از زنان، تمایلات جنسی قوی تری دارند. یک تحقیق در مؤسسۀ کینزی نشان داد 37% مردان، هر نیم ساعت به روابط جنسی فکر می کنند. تنها 11% زنان با چنین تکرری به روابط جنسی می اندیشند.میزان بالای تستوسترون که مرتب ترشح می شود، تمایلات جنسی مرد را همواره قوی نگه می دارد. به همین دلیل وقتی پای رابطه جنسی به میان کشیده می شود او همیشه آماده است.

وقتی پای رابطه جنسی به میان می آید ، زنان به دلیل نیازمندند. اما در این حالت، مردان به یک مکان احتیاج دارند. تمایلات جنسی مرد مانند مایکرویو است . سریع روشن می شود ، ظرف چند ثانیه عمل می کند و وقتی غذا پخت سریع خاموش می شود. تمایلات جنسی زن مانند اجاق گاز برقی است. اجاق گاز باید مدتی بگذرد تا داغ شود و مدت زمان بیشتری برای سرد شدن نیاز دارد.

تمایلات جنسی

تمایلات جنسی

تا اواخر30 سالگی یک زن از اینکه مرد مرتب او را به خاطر رابطۀ زناشویی تحت فشار قرار می هد، شکایت می کند. در این دوران هر دو طرف از دست یکدیگر عصبانی و ناراحت هستند. زن مرد را مرتب متهم به استفاده از خود می کند. در اواخر 30 سالگی تمایلات جنسی زن به پای تمایلات جنسی مرد می رسد، گاهی از آن هم فراتر می رود. این تمایل راهی است که طبیعت پیش پای او گذاشته است.

دلیل این است که طبیعت به زن امکان می دهد تا قبل از یائسگی آخرین فرصت خود را برای باروری و بچه دار شدن امتحان کند. مرد  گاهی در اوایل دهۀ 40 از اینکه نقشش را به زن واگذار کرده است متحیر می ماند. تمایل او در این سن ممکن است از تمایل یک زن همسن خودش کمتر باشد.

سطح تستوسترون مرد با بالا رفتن سن پایین می آید و در نتیجه تمایلات جنسی او نیز کاهش می یابد. تمایلات جنسی زن رفته رفته افزایش می یابند بنابراین نقطۀ اوج این تمایلات بین 38-36 سالگی می باشد.

رفتار و توانایی جنسی مردان در 19 سالگی با رفتار و توانایی جنسی زنان در دهۀ 30 و 40 سالگی سازگاری بیشتری دارد.

وقتی گفته می شود تمایلات جنسی مرد در 19 سالگی به اوج می رسد و بعد کاهش می یابد منظور رفتارهای جسمانی او می باشد. علاقۀ او به روابط جنسی در تمام زندگی اش بالاست. مرد در 70 سالگی به اندازۀ 30 سالگی توانا نیست. زن در اواخر نوجوانی به علت ارتباط رابطۀ زناشویی با عشق، به آن علاقۀ محدودی می یابد. علاقۀ او به رابطۀ زناشویی در دهۀ 30 عمر افزایش می یابد.

“زن خواستار رابطۀ زناشویی با کسی است که او را دوست دارد در حالی که مرد فقط خواستار رابطۀ زناشویی بسیار است.”

آلن پیز

زندگی زناشویی

انگیزه و تمنای جنسی (در زن و مرد)

عکس العمل جنسی زن با وضعیت روحی او و چگونگی زندگی زناشویی اش به طور کامل ارتباط مستقیمی دارد. مرد ممکن است از زنی هم که هرگز نسبت به او میل ندارد متمتع گردد، ولی زن نمی تواند از مردی که نسبت به او مهر و محبت و علاقه ندارد و یا مردی که به او توجه نمی کند، ارضا شود. بنابراین انگیزه تمایل جنسی و عکس العمل زن در مقابل همسرش بستگی به احساسات، رفتار و علاقه ای دارد که مرد به زن ابراز می کند.

اگر مرد به شخصیت زن توجهی نداشته باشد او نیز به هیچ وجه تمایل ندارد که شریک جنسی او شود. همچنین اگر مرد ناشی و بی مهارت باشد، یا فاقد هنر عشق ورزی باشد و یا نتواند زن را از نظر احساسی و عاطفی تحریک و ترغیب کند، زن از نظر جنسی خاموش می ماند و در نهایت میل جنسی او به سردی می گراید. بنابراین زن برای اینکه انگیزه ای برای رابطۀ زناشویی بیابد، باید احساس کند که مرد دوستش دارد و عاشق اوست.

تأثیر شرایط بر رابطۀ زناشویی

تمایلات جنسی زن به صورت چشمگیری تحت تأثیر وقایع زندگی او قرار می گیرند. اگر زنی از شغلش متنفر باشد، در کارش با پروژۀ سخت دست و پنجه نرم کند و… رابطۀ زناشویی برای او هیچ جایی نخواهد داشت. در این موقع او به تنها چیزی که فکر می کند رفتن به رختخواب و خوابیدن است. اما اگر همین مشکلات برای مردی اتفاق بیفتد او به رابطۀ زناشویی به چشم قرص خواب نگاه می کند. برای مرد رابطۀ زناشویی فرصتی برای رهایی از سختی و فشار شدید روزانه است.

جالب است بدانید وقتی از مردان دربارۀ روابط شان با همسرشان بپرسید، آنها وضع شان را با توجه به سرویس های شخصی ای که زن به آن ها می دهد توصیف می کنند. برای مثال اگر زن شان  صبحانۀ خوبی آماده کرده ، پیراهن شان را اتو زده و یا بدن شان را ماساژ داده باشد، می گویدن که وضع روابط شان خوب است.

زنان در این مورد با مردان متفاوت هستند. آن ها وضع رو به راه  با شوهرشان را بر اساس وقایع اخیر زندگی شان توصیف می کنند. به عنوان مثال اگر شوهری در ماه های  گذشته توجه بیشتری به زن نشان داده باشد، در کارهای خانه کمک کرده باشد، وقت زیادی برای حرف زدن با او صرف نموده باشد، زن می گوید رابطه شان خوب است. بسیاری از مردان این تفاوت را نمی دانند.

اندیشه های متفاوت زنان و مردان

اندیشه های متفاوت زنان و مردان

از دیر باز تا به حال در طی یک رابطۀ زناشویی مردان فقط در فکر بهره بردن از رابطۀ جنسی و زنان در فکر یک تماس سادۀ عاشقانه بودند. مرد و زن هر کدام تعریف جداگانه ای از رابطۀ زناشویی دارند، برای مردان رابطۀ زناشویی در آمیزش خلاصه می شود و زنان نسبت به این طرز فکر حساسیت نشان می دهند.

اغلب به ندرت دیده می شود که زنی ازدواجی موفق داشته باشد ولی به سراغ مرد دیگری برود اما برخی از مردها با آنکه ازدواج موفق هم دارند، این سو و آن سو پرسه می زنند! بیش از 90% روابط از سوی مردان آغاز می شود، ولی بیش از 8 % همین روابط از سوی زنان به پایان می رسند. علت این است که وقتی زن در می یابد که رابطه اش از لحاظ عاطفی او را تأمین نمی کند و تنها در چهار چوب جسمانی متوقف مانده است، خود را از قید آن رابطه آزاد می کند.

مغز مرد قادر است عشق را از رابطۀ جنسی جدا کند و با هر کدام جداگانه مرتبط شود . بنابراین مرد با داشتن رابطۀ زناشویی خوب، هر چند که عشقی در کار نباشد، راضی است . وقتی او با زنی فقط رابطۀ جسمی دارد، تنها روی همین رابطه تمرکز می کند نه چیزدیگر. دانشمندان هنوز به درستی نمی دانند مرکز عشق در نقطۀ مغز است، ولی تحقیقات نشان داده اند که مغز زن شبکه ای ارتباطی بین مرکز عشق و مرکز رابطۀ جنسی می گستراند.

“اگر زن و مرد در زندگی جنسی از یکدیگر کامیاب و خشنود شوند، اختلافات و ناراحتی های دیگر زندگی را نادیده خواهند گرفت.”

دکتر هامیلتون

تأثیر رابطۀ زناشویی بر سایر روابط

پس از داشتن رابطۀ زناشویی خوب و عالی، بخش زنانه ولطیف مرد آشکار می شود. او می تواند آواز پرندگان را بشنود. از رنگ برگ ها لذت ببرد، عطر گل ها را استشمام کند و با شنیدن آوازی متأثر شود.

باربارا و آلن پیز مؤلفان کتاب چرا مردان گوش نمی هند، اعتقاد دارند: کلید زندگی موفق، رابطۀ زناشویی صحیح است، زیرا وقتی رابطۀ جنسی عالی و مرتب است تمام روابط به نحو چشم گیری بهبود می یابد.

تأثیر ارتباط چشمی

تأثیر ارتباط چشمی بر رابطۀ زناشویی

سال ها پیش شرکت ایستمن کداک به تحقیقی پرداخت تا دریابد وقتی سعی داریم ارتباط برقرار کنیم، چه کاری انجام می دهیم. آنان دریافتند که:

کلمات تنها 7% پیامی را که ما سعی می کنیم بدهیم، تشکیل می دهند.

ارتباط غیرکلامی که شامل تبسم، نگاه کردن، چشم غره ها و اخم هاست، 55% پیام کلی را تشکیل می دهند.

لحن کلام و آهنگ صدا 38% بقیۀ پیام است.

اثر بخشی ارتباط کلامی وقتی افزایش می یابد که به همراه آن ارتباط چشمی مناسب و نافذی وجود داشته باشد.

در مورد ارتباط با همسرمان نیز چنین است. بیشترین ارتباط ما با همسرمان از طریق حس بینایی است.

رابطه ای که بین یک زوج وجود دارد، رابطه ای عمیق صمیمی و بسیار نزدیک است. در نتیجه ارتباط چشمی هم بایستی صمیمانه و عاشقانه باشد.

در زمانی که با همسرتان گفتگو می کنید، می توانید یک ارتباط چشمی را با نگاهی متبسم همراه کنید. درحین گفتگو ارتباط چشمی برای زن خیلی مهم است. او دوست دارد وقتی با همسرش صحبت می کند ارتباط چشمی مناسب و نافذی بین آنها برقرار باشد. وقتی خیره می شوید، ارتباط چشمی نافذ شما ماده ای به نام “فنیل اتیل آمین” را در بدن آزاد می کند. این مادۀ انتقال دهندۀ عصبی-شیمیایی است که به طرف مقابل مان احساس شیفتگی می دهد.

صمیمیت در رابطۀ زناشویی

 سه راه منتهی به صمیمیت در رابطۀ زناشویی

برای تجربه کردن صمیمیت واقعی در رابطۀ زناشویی سه راه میان بر وجود دارد که عبارت اند از:

ارتباط چشمی مناسب

ارتباط کلامی مناسب

ارتباط لمسی مناسب

در رابطۀ زناشویی چنانچه هر یک از این سه مورد کمتر مورد توجه قرار گرفته باشند، فقط لذت جسمانی در رابطه وجود خواهد داشت، در صورتی که رابطۀ زناشویی علاوه بر لذت جسمانی، باید شامل لذت روحانی و معنوی نیز باشد.

>>>بیشتر بخوانید:

میل جنسی(هدیه ای الهی)/همسران و صمیمیت در رابطۀ زناشویی

هنر رابطۀ زناشویی روی یک طول موج

برای آموختن ارتباط جنسی مطلوب دو شرط لازم و ضروری وجود دارد: آشنایی با کمیت و کیفیت رابطۀ زناشویی

زن و شوهر در طول رابطۀ زناشویی باید هر دو ارضا شوند، در چنین حالتی عمیق ترین نوع صمیمیت را احساس خواهند کرد.

ارتباطی که دو شرط فوق در آن به خوبی رعایت شود، رابطۀ زناشویی را روی یک طول موج قرار می دهد.

برای این که رابطۀ زناشویی به طور طبیعی انجام شود، کوشش هر یک از زوج ها در رساندن نهایت لذت به دیگری و ادراک میل متقابل طرفین، لازم است. اگر کسی تنها به فکر خودش باشد تا تنها خودش لذت ببرد و دیگری رُل تسلیم و رضا را بازی کند، در نتیجه هیچ یک از طرفین لذت واقعی آمیزش جنسی را نخواهند برد.

قسمت زیادی از امراض روحی زن ها ناشی از این است که به طور کامل از لذت رابطۀ زناشویی برخوردار نمی شوند و یکی از علل آن این است که هنوز پیش قدم شدن برای کسب لذت جنسی با مرد است نه با زن.

رابطۀ زناشویی

رابطۀ زناشویی وقتی روی یک طول موج خواهد بود که مراحل زیر در آن به طور صحیح و به حد لازم اجرا شوند:

از نظر عاطفی و جسمی آمادگی لازم وجود داشته باشد.

رابطۀ زنا شویی در یک زمان مناسبی صورت بگیرد.

محیط صد در صد مستعد رابطۀ زنا شویی باشد.

رابطۀ زناشویی با سخنان عاشقانه و سرشار از مهر و محبت واقعی، همرا با ناز و نوازش آغاز شود.

هر دو طرف تمام تلاش خود را به عمل آورند تا طرف مقابل حداکثر تمتع را ببرد.

رابطۀ زناشویی را شاید بتوان به چهار مرحلۀ مشخص تقسیم نمود که هر کدام متمایز از دیگری هستند و از طرفی لازم و ملزوم یکدیگرند:

آمادگی احساسی-عاطفی

آمادگی جسمی(عشق ورزی)

تماس جنسی

عشق ورزی

اتاق جنسی

خانم دکتر باربارا دی آنجلس در کتاب راز هایی دربارۀ زنان چنین می نویسد :

زن و مرد هر کدام یک اتاق جنسی مخصوص به خود دارند که برای ورود به آن باید از کلید متخصص آن اتاق استفاده کرد. اگر زنی بخواهد وارد اتاق جنسی همسرش شود، کلید آن تنها یک نوازش یا ارتباط لمسی ساده است. تنها با یک کلید، آن هم با کلید نوازش زن می تواند درب اتاق جنسی مرد را بر روی بدن و اندام جنسی او باز کند.

مردها به راحتی تحریک می شوند اما در مورد زن ها قضیه به کل متفاوت است. اگر مردی بخواهد وارد اتاق جنسی همسرش شود او با دو قفل مواجه می شود، لذا باید از دو کلید استفاده کند.

یک کلید برای بازگشایی قلب و ذهن زن(یعنی جایی که مرکز اطلاعات و اسناد احساسی  عافی در مغز اوست) و کلید دوم برای ورود به اندام و جسم او.

می توان کلید اول را کلید عشق و صمیمیت و کلید دوم را کلید لمس و نوازش نامید. متأسفانه اغلب مردها شاید به دلیل نا آگاهی اغلب سعی می کنند تنها با یک کلید درب اتاق جنسی زن ها را باز کنند، یعنی تنها متوسل به لمس و نوازش می شوند و از طریق معاشقه و عشق ورزی سعی دارند همسرشان را به ظاهر از نظر بدنی آماده کنند که متأسفانه توفیقی برای آن ها حاصل نخواهد شد.

حال اگر قلب و ذهن زنی همیشه به روی شوهرش باز باشد مفهوم آن این است که مرد توانسته همسر خود را به طور دائمی از نظر احساسی و عاطفی سیراب سازد و به او احساس محبوبیت و خواستنی بودن بدهد.

چنین مردی تنها با یک ارتباط لمسی و یک عشق ورزی ساده حتی گاهی با یک نگاه می تواند به بهترین حالت ممکن همسرش را آمادۀ لذت بردن از رابطۀ  زناشویی کند. همسر چنین مردی نیز  همواره از رابطۀ زناشویی با مردش لذت می برد و اغلب اوقات زن، خود مشتاق برای شروع رابطۀ زناشویی لذت بخش خواهد بود .

لینک کوتاه : https://www.news.ir/?p=427162
  • نویسنده : ثمین شعفی
  • منبع : معجزه صمیمیت

برچسب ها