وی افزود: پس از گشت و کنترل ماموران یگان حفاظت یک گروه شکارچی غیر مجاز خرگوش وحشی را که بوسیله موتور سیکلت و سگ تازی اقدام به صید و ذبح دو سر خر گوش نموده بودند به همراه یک سر بچه خرگوش که متاسفانه شکارچیان از رحم خرگوش بیرون کشیده بودند دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی شهرستان نیشابور معرفی شدند.

شکارچی بی رحم و بچه خرگوش در رحم مادرش + عکس های تکان دهنده

جریمه شکار هر سر خرگوش چهار میلیون ریال است.