ولی الله حسنی - نیوز

به گزارش رکنا، استاد برجسته بیهوشی ، دکتر ولی الله حسنی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران ، بر اثر بیماری کووید ۱۹ ، دار فانی را وداع گفت. روحش شاد و جنت مکانش باد.

۰۲۱۶۶۵۱۴۰۰۱,۰۲۱۶۶۵۱۷۳۴۱,۰۲۱۶۶۵۱۵۰۰۱