همسرداری

01اردیبهشت
همسر، سد راه یا سکوی پیشرفت؟

همسر، سد راه یا سکوی پیشرفت؟

شاید همسرتان سعی کند موانعی بر سر راه رسیدن شما به هدف‌تان ایجاد نماید یا انگیزه‌ی سختکوشی برای رسیدن به […]

30بهمن
چقدر برای شریک زندگیمان وقت بگذاریم؟

چقدر برای شریک زندگیمان وقت بگذاریم؟

    همیشه این سوال برای ما بوجود می‌آید که چقدر از زمان مان را باید صرف رابطه عاطفی مان […]

30بهمن
بهتر است این راز‌ها را از همسرتان پنهان کنید!

بهتر است این راز‌ها را از همسرتان پنهان کنید!

 همیشه به ما گفته اند که باید با همسرمان صادق باشیم اما این صداقت بدین معنی نیست که هر حقیقتی […]