نگاه سکولار به عاشورا

15شهریور
ماجرای پایه گذاری تقویم هجری قمری

ماجرای پایه گذاری تقویم هجری قمری

به گزارش ، تقویم قمری پیش از اسلام و در واقع از چند هزار سال پیش رواج داشته است. تا […]

14شهریور
آنچه در روز پانزدهم ماه محرم بر اسرای واقعه عاشورا گذشت

آنچه در روز پانزدهم ماه محرم بر اسرای واقعه عاشورا گذشت

به گزارش ، یدالله بهتاش پیرامون وقایع روز پانزدهم ماه محرم گفت: زمان وقوع رخدادهای پس از قیام عاشورا به صورت […]

-