نظام جمهوری اسلامی ایران

21شهریور
بزرگترین ترانسفورماتور قدرت ساخت داخل به بهره برداری رسید

بزرگترین ترانسفورماتور قدرت ساخت داخل به بهره برداری رسید

وزیر دفاع در این مراسم بارونمایی از بزرگترین ترانسفورماتور قدرت ساخت داخل در ایران ترانسفو گفت: تفاهم نامه لازم در […]

28اردیبهشت

حمله تند جمهوری‌اسلامی به شورای نگهبان

به گزارش نیوز در این نوشته آمده است:اصل برائت، که راه را بر مجرم دانستن افراد قبل از اثبات جرم […]

30بهمن
اعتماد به جوانان نیاز مبرم کشور است / با جوانان کارها دشوار نیست…

اعتماد به جوانان نیاز مبرم کشور است / با جوانان کارها دشوار نیست…

انسانها در مسیر گذر تاریخ و ورق خوردن تقویم، و سپری شدن ایام ، دچار دگرگونی های درونی و اجتماعی […]

-