نرخ سود سپرده بانکی

27مهر
تأمین امنیت بازارها با افزایش نرخ سود سپرده بانکی

تأمین امنیت بازارها با افزایش نرخ سود سپرده بانکی

به گزارش نیوز، بهاء الدین هاشمی، کارشناس پولی و مالی با اشاره به اینکه افزایش حجم نقدینگی بیشتر از تولید و […]

19فروردین
حداکثر نرخ سپرده های بلند مدت / ثبات نرخ سپرده گذاری

حداکثر نرخ سپرده های بلند مدت / ثبات نرخ سپرده گذاری

به گزارش نیوز، طی روزهای اخیر، برخی مراجع از کاهش نرخ سود سپرده توسط بانک مرکزی خبر دادند و این […]

-