نجومی

06مهر
مراقب تماس‌هایی با پیش‌شماره‌های ۹۰۹ و ۷۰۷۰/هشدار قبوض نجومی

مراقب تماس‌هایی با پیش‌شماره‌های ۹۰۹ و ۷۰۷۰/هشدار قبوض نجومی

نیوز: هشدار قبوض نجومی/مراقب تماس‌هایی با پیش‌شماره‌های ۹۰۹ و ۷۰۷۰ باشید. تماس با شماره‌های هوشمند IN می‌تواند باعث نجومی‌ شدن […]

-