منطقه آزاد

20آبان
عضویت سازمان منطقه آزاد کیش در سازمان مناطق آزاد جهان

عضویت سازمان منطقه آزاد کیش در سازمان مناطق آزاد جهان

نیوز :غلامحسین مظفری بر لزوم اهمیت نقش حمایتی "سازمان مناطق آزاد جهان" اشاره داشت و افزود: این سازمان در قالب انجمن جهانی و مدیریت یکپارچه از منافع مناطق آزاد عضو این سازمان حمایت می کند و با اشتراک گذاشتن دستاوردهای آنها با هدف پیشرفت و توسعه و ارتقا سطح کیفی خدمات و استاندارد سازی در حوزه های مختلف گام های موثری برداشته است.

15آبان
تحولات زیرساختی کیش، امیدوار کننده است

تحولات زیرساختی کیش، امیدوار کننده است

نیوز :امام جمعه موقت تهران با اشاره به این که مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش نقش مهمی در خلق ثروت و استفاده مناسب از منابع این منطقه ایفا میکند گفت: انسجام و همدلی تمام دستگاه های مستقر در این منطقه موجب کسب دستاوردهای خوبی در حوزه های مختلف شده از این رو جزیره کیش ضمن این که مورد توجه سه قوه قرار می گیرد، حمایت نیز خواهد شد. 

-