معبد جهانی

22مهر
موزه های کازان/ گواهی بر گوناگونی فرهنگی این شهر!

موزه های کازان/ گواهی بر گوناگونی فرهنگی این شهر!

به گزارش نیوز:کازان یا قازان محل تلاقی رودهای وُلگا و قازانکا در بخش اروپاییِ روسیه است. کرملین قازان از میراث […]

-