معاون پارلمانی رئیس جمهور

23دی
همه مجلس، کمیسیون تلفیق نیست

همه مجلس، کمیسیون تلفیق نیست

    معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: از جزء به جزء لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ دفاع می‌کنیم چرا که پشت […]

12آذر
نمایندگان مجلس به نحوی بودجه را بررسی کنند که دولت فرصت یابد اقدامات لازم را انجام دهد

نمایندگان مجلس به نحوی بودجه را بررسی کنند که دولت فرصت یابد اقدامات لازم را انجام دهد

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: امیدوارم نمایندگان مجلس به نحوی بودجه را بررسی کنند که دولت فرصت یابد که اقدامات لازم […]

-