مرسدس بنز k500

11آبان
مرسدس بنز k500 گرانترین بنز ایران و شاید جهان!! هدیه رایش سوم به شاه ایران!

مرسدس بنز k500 گرانترین بنز ایران و شاید جهان!! هدیه رایش سوم به شاه ایران!

نیوز: این ماشین گرانترین بنز ایران و شاید جهان باشد!! هدیه رایش سوم به شاه ایران!مرسدس بنز k500 که هیتلر […]

-