مجمع تشخیص مصحلت نظام

19تیر

مردم را به قیام برای فقر زدایی و توانمندسازی وادار کنید

به گزارش افکارنیوز، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن قدردانی از فعالیت های گروه های جهادی مرتبط با […]

28خرداد
مجمع تشخیص تکالیف دستگاه‌های کشور برای جهش تولید را تعیین کرد

مجمع تشخیص تکالیف دستگاه‌های کشور برای جهش تولید را تعیین کرد

به گزارش افکارنیوز، مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام، تکالیف دستگاه‌های کشور در رابطه با جهش تولید […]