قیمت دلار و یورو در صرافی ملی

۰۹آذر
قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

اقتصاد نیوز : صرافی بانک ملی ایران امروز قیمت فروش دلار آمریکا را ۲۴,۶۰۰(بیست و چهار هزار و ششصد تومان) اعلام کرد. به گزارش اقتصادنیوز، قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز اعلام شد. بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا ۲۳,۴۰۰(بیست و سه هزار و چهارصد تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا ۲۴,۶۰۰(بیست و چهار هزار […]

۰۸آذر
قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

اقتصاد نیوز : صرافی بانک ملی ایران امروز قیمت فروش دلار آمریکا را ۲۴,۷۵۰(بیست و چهار هزار و هفتصد و پنجاه تومان) اعلام کرد. به گزارش اقتصادنیوز، قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز اعلام شد. بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا ۲۳,۵۵۰(بیست و سه هزار و پانصد و پنجاه تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا […]

۰۶آذر
قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

اقتصاد نیوز : صرافی بانک ملی ایران امروز قیمت فروش دلار آمریکا را ۲۴,۸۵۰(بیست و چهار هزار و هشتصد و پنجاه تومان) اعلام کرد. به گزارش اقتصادنیوز، قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز اعلام شد. بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا ۲۳,۶۵۰(بیست و سه هزار و ششصد و پنجاه تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا […]

۰۵آذر
قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۱۳۹۹/۰۹/۰۵

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۱۳۹۹/۰۹/۰۵

اقتصاد نیوز : صرافی بانک ملی ایران امروز قیمت فروش دلار آمریکا را ۲۵,۰۵۰(بیست و پنج هزار و پنجاه تومان) اعلام کرد. به گزارش اقتصادنیوز، قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز اعلام شد. بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا ۲۳,۸۵۰(بیست و سه هزار و هشتصد و پنجاه تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا ۲۵,۰۵۰(بیست و […]

۰۴آذر
قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۱۳۹۹/۰۹/۰۴

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۱۳۹۹/۰۹/۰۴

اقتصاد نیوز : صرافی بانک ملی ایران امروز قیمت فروش دلار آمریکا را ۲۵,۱۵۰(بیست و پنج هزار و صد و پنجاه تومان) اعلام کرد. به گزارش اقتصادنیوز، قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز اعلام شد. بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا ۲۳,۹۵۰(بیست و سه هزار و نهصد و پنجاه تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا […]

۰۳آذر
قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۱۳۹۹/۰۹/۰۳

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۱۳۹۹/۰۹/۰۳

اقتصاد نیوز : صرافی بانک ملی ایران امروز قیمت فروش دلار آمریکا را ۲۵,۶۰۰(بیست و پنج هزار و ششصد تومان) اعلام کرد. به گزارش اقتصادنیوز، قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز اعلام شد.   بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا ۲۴,۶۰۰(بیست و چهار هزار و ششصد تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا ۲۵,۶۰۰(بیست و پنج هزار […]

۰۲آذر
قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

اقتصاد نیوز : صرافی بانک ملی ایران امروز قیمت فروش دلار آمریکا را ۲۵,۸۵۰(بیست و پنج هزار و هشتصد و پنجاه تومان) اعلام کرد به گزارش اقتصادنیوز، قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز اعلام شد. بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا ۲۴,۸۵۰(بیست و چهار هزار و هشتصد و پنجاه تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا […]