عفونت لگنی

14شهریور
پارگی کیست تخمدان؛ علائم ودرمان آن

پارگی کیست تخمدان؛ علائم ودرمان آن

ترکیدن کیست تخمدان اتفاقی طبیعی در بین خانم هایی است که در سنین باروری قرار دارند. کیست های فیزیولوژیکی مانند […]