ضربه به سر

13تیر
فراموشی ناگهانی , علت و درمان آن

فراموشی ناگهانی , علت و درمان آن

به گزارش نیوز:فراموشی ناگهانی ناتوانی دائمی در به یاد آوردن و به خاطر سپردن است. فراموشی حاصل تغییرات مغز بوده […]

-