صوری

14آذر
طلاق صوری و ازدواج دوباره برای دریافت وام!

طلاق صوری و ازدواج دوباره برای دریافت وام!

نیوز: زوج‌ها طلاق صوری می‌گیرند و بعد از ثبت طلاق، دوباره محضرخانه عقد رسمی را برای آن‌ها می‌خواند.تاریخ عقد جدید […]

-