زیربنای ژنتیک

09مرداد
اختصاصی| ۱۹ فاکتور خطرآلزایمری شدن کدامند؟

اختصاصی| ۱۹ فاکتور خطرآلزایمری شدن کدامند؟

کد خبر: ۱۵۹۳۵۰ تاریخ انتشار: پنجشنبه ۰۹ مرداد ۱۳۹۹ – ۰۳:۵۷ تغییر سبک زندگی‌تان می تواند ۱۹ فاکتور خطر در […]

09مرداد
اختصاصی/ ۱۹ فاکتور خطرآلزایمری شدن کدامند؟

اختصاصی/ ۱۹ فاکتور خطرآلزایمری شدن کدامند؟

کد خبر: ۱۵۹۳۵۰ تاریخ انتشار: پنجشنبه ۰۹ مرداد ۱۳۹۹ – ۰۳:۵۷ تغییر سبک زندگی‌تان می تواند ۱۹ فاکتور خطر در […]