رژیم کانادایی

16بهمن
رژیم کانادایی و عوارض آن

رژیم کانادایی و عوارض آن

رژیم کانادایی با تغییرات ناگهانی و شدید در برنامه غذایی، می‌تواند سبب کاهش وزن زیاد در زمانی کوتاه شود. در مدت اجرای […]

27شهریور
رژیم کانادایی یا مرگ تدریجی؟

رژیم کانادایی یا مرگ تدریجی؟

به گزارش نیوز، رژیم کانادایی، یک رژیم‌ مبتنی بر پروتئین است که معمولا در یک دوره ۱۵ روزه از آن پیروی […]

-