رویا میرعلمی

09آذر
پنج بازیگر جدید به «شبهای مافیا» پیوستند

پنج بازیگر جدید به «شبهای مافیا» پیوستند

نیوز:شقایق دهقان ، رویا میرعلمی، سمانه پاکدل، گلوریا هاردی و شهرزاد کمال زاده بازیگران جدیدی هستند که به «شبهای مافیا» پیوسته اند.

02آذر
ماجراهای جلال و مازیار در صفر بیست و یک

ماجراهای جلال و مازیار در صفر بیست و یک

یکشنبه ۲ آذر ۱۳۹۹ – ۱۲:۵۶ تمام اجزای مجموعه «صفر بیست و یک» مبتنی بر نسبتی دوگانه و دوقطبی شکل […]

-