رتبه بندی فرهنگیان

12تیر
نحوه محاسبه دقیق افزایش حقوق ناشی از اعمال فوق العاده ویژه فرهنگیان

نحوه محاسبه دقیق افزایش حقوق ناشی از اعمال فوق العاده ویژه فرهنگیان

نیوز: کدام معلمان شامل مزایای رتبه بندی می شوند؟ اسماعیلی رئیس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، […]

-