رانت مقامات دولتی

22مهر
رانت مقامات دولتی/ هزار مقام دولتی داروخانه دارند!

رانت مقامات دولتی/ هزار مقام دولتی داروخانه دارند!

به گزارش نیوز:رانت مقامات دولتی طبق بررسی‌های دیوان محاسبات از وضعیت تعارض منافع در صدور مجوزها، در موارد متعددی اشخاص […]

-