ذخایر آبزیان

11آبان
ایران از واردات سالانه ۵۰۰ میلیون قطعه تخم چشم زده بی‌نیاز می‌شود

ایران از واردات سالانه ۵۰۰ میلیون قطعه تخم چشم زده بی‌نیاز می‌شود

نیوز :رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور درباره وضعیت ذخایر آبزیان در آب‌های جنوب کشور افزود: مطالعات و بررسی‌های ما در زمینه پایش و ارزیابی آبزیان آب‌های جنوب کشور در سال گذشته نشان داد که جمعیت بعضی از گونه‌هایی مانند یال اسبی کاهش و در برخی مناطق جمعیت ماهی حلوا سفید افزایش جزئی داشته است.

01آبان
بیانیه سازمان شیلات درباره جزئیات توقف صید ترال

بیانیه سازمان شیلات درباره جزئیات توقف صید ترال

  بیانیه سازمان شیلات درباره جزئیات توقف صید ترال به گزارش نیوز، در پی اخبار و رویدادهای روزهای اخیر پیرامون […]

-