دکل های حفاری

08آذر
افزایش شمار دکل‌های نفت و گاز آمریکا برای چهارمین ماه پیاپی

افزایش شمار دکل‌های نفت و گاز آمریکا برای چهارمین ماه پیاپی

شرکت خدمات حفاری بیکرهیوز اعلام کرد که شمار دکل‌های حفاری نفت و گاز آمریکا برای چهارمین ماه پیاپی افزایش یافته […]

25آبان
تعداد دکل‌های حفاری آمریکا برای نهمین هفته پیاپی افزایش یافت

تعداد دکل‌های حفاری آمریکا برای نهمین هفته پیاپی افزایش یافت

شرکت خدمات حفاری بیکرهیوز اعلام کرد که شمار دکل‌های حفاری نفت و گاز آمریکا برای نهمین هفته پیاپی افزایش یافته […]

11آبان
افزایش تعداد دکل‌های حفاری آمریکا به بالاترین رقم از مه ۲۰۲۰ رسید

افزایش تعداد دکل‌های حفاری آمریکا به بالاترین رقم از مه ۲۰۲۰ رسید

شرکت خدمات حفاری بیکرهیوز اعلام کرد که افزایش شمار دکل‌های حفاری نفت و گاز آمریکا به بالاترین رقم از ماه […]

-