دوسر

24مهر
فیلمی حیرت آور از جهش ژنتیکی در حیوانات/تولد گوساله ی دوسر

فیلمی حیرت آور از جهش ژنتیکی در حیوانات/تولد گوساله ی دوسر

نیوز: گوساله دوسر /مشکلات ژنتیکی یکی عواملی هستند که می توانند باعث بروز برخی مشکلات و مسائل در نوزاد شود.اما […]

-