دوام

05آذر
دوام واکسن کرونا چقدر است؟و آیا کارایی آنها در طول زمان کاهش می یابد؟

دوام واکسن کرونا چقدر است؟و آیا کارایی آنها در طول زمان کاهش می یابد؟

نیوز: با شروع واکسیناسیون عمومی کووید ۱۹ در سراسر جهان، سوالات متعددی در رابطه با این واکسن مطرح شده که […]

-