تکنولوژی VAR

30بهمن
بینی یک بازیکن که نباید در آفساید باشد!

بینی یک بازیکن که نباید در آفساید باشد!

به گزارش نیوز، آرسن ونگر سرمربی پیشین آرسنال که اکنون کارمند فیفا است و عضو هیئت فنی اتحادیه بین‌المللی فوتبال بر […]

30بهمن
بینی یک بازیکن که نباید آفساید باشد!

بینی یک بازیکن که نباید آفساید باشد!

به گزارش نیوز، آرسن ونگر سرمربی پیشین آرسنال که اکنون کارمند فیفا است و عضو هیئت فنی اتحادیه بین‌المللی فوتبال بر […]

-