تهران گردی

26بهمن
تاریخ ایران بر این برج استوار است + تصاویر

تاریخ ایران بر این برج استوار است + تصاویر

براساس آخرین خبرهای واصله و نتایج کارشناسی که بدست آمدند، ساخت و سازها در اطراف برج طغرل ری صدمات بسیاری […]

23بهمن
بنای کجی که به حال خود رها شده است

بنای کجی که به حال خود رها شده است

براساس خبرهای واصله، کج شدن برج طغرل مربوط به ۲۰ سال قبل بوده و تاکنون کاری برای حفظش صورت نگرفته […]

20بهمن
مجسمه هایی در پایتخت که ثبت ملی شدند

مجسمه هایی در پایتخت که ثبت ملی شدند

براساس آخرین خبرهای بدست آمده، شش مورد از مجسمه های بزرگ تهران ثبت ملی شدند. این خبر پیرامون ثبت ملی […]

-