بانکی

28دی
جزییات حذف ضامن از وام‌های بانکی

جزییات حذف ضامن از وام‌های بانکی

نیوز:  احسان خاندوزی درباره حذف ضامن از وام بانکی گفت: در حال حاضر اراده جدی برای پرداخت تسهیلات بر مبنای اعتبارسنجی بین بانک […]

-