اطلاعات عمومی

18شهریور
دانستنی های جالب/خروسی که بدون سر زندگی می کرد!

دانستنی های جالب/خروسی که بدون سر زندگی می کرد!

نیوز: دنیایی که ما رد آن زندگی می کنیم، پر از رمز و راز و عجیب است که خیلی از […]

15شهریور
9 سوال درباره جهان پیرامون که هنوز دانشمندان هیچ جوابی برای انها پیدا نکرده اند!

9 سوال درباره جهان پیرامون که هنوز دانشمندان هیچ جوابی برای انها پیدا نکرده اند!

نیوز: هرچقدر هم عجیب به نظر برسد ، چندین مسئله حل نشده وجود دارد که هنوز به عنوان جای خالی […]

-