اسدی

11خرداد
امیر حسین اسدی داور برنامه مسابقه میدون

امیر حسین اسدی داور برنامه مسابقه میدون

امیر حسین اسدی یکی از کارآفرینان و اساتید دانشگاهی بوده که با حضور در برنامه مسابقه میدون توانسته به شهرت فراوانی […]

-