اردشیر لارودی

01اردیبهشت
روزنوشت| دعا کنیم براى پیروزى آقاى نبى

روزنوشت| دعا کنیم براى پیروزى آقاى نبى

نیوز/ اردشیر لارودی؛ آیا همان مردانى که اساسنامه پیشین فدراسیون فوتبال را تصویب کردند، باز هم به این مهم، موظف […]

27فروردین
روزنوشت| کار فکرى و کار گِل، لازم، اما جدا

روزنوشت| کار فکرى و کار گِل، لازم، اما جدا

نیوز/ اردشیر لارودی؛ پاسخ‌هایى از سر شفافیت و جواب‌هایى براى روشن شدن نکات و نقاط خاکسترى! صدالبته که حرفى از […]

25فروردین
روزنوشت| رسول‌پناه و سعادتمند فهمیدند!

روزنوشت| رسول‌پناه و سعادتمند فهمیدند!

نیوز/ اردشیر لارودی؛ ما مدیران فکر آوریم و ابداع‌گر، نه پُرپول‌هاى فاقد حساب و کتاب که بى‌دریغ خرج می‌کنند، بدون […]

24فروردین
روزنوشت| آقاى آبى، آقاى قرمز

روزنوشت| آقاى آبى، آقاى قرمز

نیوز/ اردشیر لارودی؛ کسوت چیست؟ صاحب کسوت که برخوردار است از حرمتى بزرگ، کیست؟ پیشکسوت که جز درباره معدودى صاحب‌نام […]

23فروردین
روزنوشت| بازى دادن مردم به اسم بخش خصوصى

روزنوشت| بازى دادن مردم به اسم بخش خصوصى

نیوز/ اردشیر لارودی؛ یک هجده سال را پشت‌سر انداختیم و حالا نوبت رسیده است به هجده سال دوم! شما شک […]

20فروردین
روزنوشت| موش را گرفتیم، شتر را بکشیم

روزنوشت| موش را گرفتیم، شتر را بکشیم

نیوز/ اردشیر لارودی؛ آرى، جناب نمام و سخن‌چین فوتبال ما که مثل هر موشى دو گوش دارد، کارى از پیش […]

22اسفند
روزنوشت| خدایا عقل سلیم

روزنوشت| خدایا عقل سلیم

نیوز/ اردشیر لارودی؛ صدرنشین لیگ باشى! ۱۰ امتیاز بیشتر از بقیه داشته باشى! حریفان درجه اول را، با برترى و […]

20اسفند
روزنوشت| بزرگمردى و سالارى

روزنوشت| بزرگمردى و سالارى

نیوز/ اردشیر لارودی؛ اندر بلاى سخت پدید آید… فضل و بزرگمردى و سالارى!و اینک بلاى سخت و اینک بزرگمردى و […]

19اسفند
روزنوشت| ما آدم‌ها

روزنوشت| ما آدم‌ها

نیوز/ اردشیر لارودی؛ قدر عافیت کسى داند که به مصیبتى دچار آید! و حالا ماییم و ثروت و سرمایه‌اى که […]

16اسفند
روزنوشت| بازیکن خوب یا بازیکن خارجی

روزنوشت| بازیکن خوب یا بازیکن خارجی

نیوز/ اردشیر لارودی؛ مثلاً پارسال، بودیمیر چه تاجی بر سر پرسپولیس زد؟ یا تحفه‌ای که کالدرون به قهرمان ایران قالب […]

-