ارتودنسی

17بهمن
همه چیز راجب به ارتودنسی نامرئی

همه چیز راجب به ارتودنسی نامرئی

شکی نیست که قیمت ارتودنسی یکی از عامل‌های تاثیرگذار بر تصمیم گیری درباره شروع درمان و محل انجام آن است. قیمت ارتودنسی نامرئی به حق الزحمه متخصص، شدت مشکل و طرح درمان بستگی دارد

08بهمن
کلینیک تخصصی ارتودنسی – زیبایی

کلینیک تخصصی ارتودنسی – زیبایی

  انواع ارتودنسی دندان   دغدغه افرادی که ارتودنسی انجام می دهند، صرف نظر از کسانی که مجبورند به دلیل […]

01مهر
رواج دندانپزشکی از۲۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح در مصر باستان

رواج دندانپزشکی از۲۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح در مصر باستان

مصر باستان تحولات شگرفی را پشت‌سر گذاشته و مبدأ بسیاری از پیشرفت‌ها در دنیا بوده است. خیلی از عمل‌های جراحی از آن سال‌ها باب شد.

-