10 ساله

17شهریور
آدهارا پرز سانچز/دختری باهوش تر از “اینشتین” و “هاوکینگ”

آدهارا پرز سانچز/دختری باهوش تر از “اینشتین” و “هاوکینگ”

نیوز: افراد نابغه در طول تاریخ زیاد داشته ایم اما این بار، آدهارا پرز سانچز/دختری که از “اینشتین” و “هاوکینگ” […]

-