۱۱ هزار تومانی

20شهریور
ماجرای بنزین ۱۱ هزار تومانی چیست؟/بنزین سه برابر می شود؟

ماجرای بنزین ۱۱ هزار تومانی چیست؟/بنزین سه برابر می شود؟

نیوز: هفته گذشته مجلس از طرحی رونمایی کرد که بر اساس آن یارانه پنهان را حذف کند. طرحی که اگر […]

-