گیاهان خانگی

01اردیبهشت
گیاهانی که نیاز به نور ندارند

گیاهانی که نیاز به نور ندارند

گیاهانی که نیاز به نور ندارندهمه گیاهان خانگی را دوست دارند، چون می‌توانند فضای خانه را زیباتر و با تصفیه […]

06دی
چند مزیت علمی که گیاهان در خانه از آن پشتیبانی می کنند.

چند مزیت علمی که گیاهان در خانه از آن پشتیبانی می کنند.

گیاهان روش مناسبی برای افزودن رطوبت به هوا هستند. نیازی به خرید یک دستگاه رطوبت ساز نیست و می بینید که قبض های برق شما افزایش می یابد. این گیاهان همه کارها را برای شما انجام می دهند.