کوه خضر نبی

14مرداد
کوه خضر نبی قم؛ مکانی معنوی در دل کوه

کوه خضر نبی قم؛ مکانی معنوی در دل کوه

نیوز: قم یکی از شهر های زیارتی ایران محسوب می شود. و با وجود حرم حضرت معصومه به یکی از […]

-