کوشکی

21دی
کوشکی: فروش واکسن آمریکایی به ایران مشکوک است

کوشکی: فروش واکسن آمریکایی به ایران مشکوک است

 صادق کوشکی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در رابطه با علمی بودن بیانات  مقام معظم رهبری  در خصوص ممنوعیت خرید […]

29شهریور
خروج از ان‌پی‌تی راهکار جلوگیری از فعال شدن مکانیسم ماشه است

خروج از ان‌پی‌تی راهکار جلوگیری از فعال شدن مکانیسم ماشه است

به گزارش نیوز، محمدصادق کوشکی کارشناس مسائل سیاسی امروز (شنبه ۲۹شهریور) در همایش مردمی دانشجویی اقدام متقابل ایران در مقابل مکانیسم ماشه […]

-