کورتاژ تشخیصی

09بهمن
کورتاژ تشخیصی چیست و چه زمانی انجام می‌شود؟

کورتاژ تشخیصی چیست و چه زمانی انجام می‌شود؟

برترین‌ها: کورتاژ (D&C) یک عمل مختصر است که طی آن دهانه رحم باز شده و از ابزار بخصوصی برای تراشیدن […]

07بهمن
عمل کورتاژ را بیشتر بشناسید

عمل کورتاژ را بیشتر بشناسید

حتما خانم ها اسم کورتاژ را زیاد شنیدند. مخصوصا اینکه فقط کورتاژ را مخصوص سقط جنین می دانند اما اینگونه نیست. ما کورتاژ تشخیصی هم داریم که در موارد پولیپ،آندومتریوز و خونریزی ها و ... استفاده میشود.

-