کوار

08آذر
۲ مامور پلیس در کوار فارس به شهادت رسیدند

۲ مامور پلیس در کوار فارس به شهادت رسیدند

سردار سرتیپ دوم رهام بخش حبیبی در این باره گفت: ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه  امروز شنبه هشتم آذرماه در […]

08آذر
۲ مامور پلیس در شهرستان کوار فارس به شهادت رسیدند

۲ مامور پلیس در شهرستان کوار فارس به شهادت رسیدند

سردار سرتیپ دوم رهام بخش حبیبی در این باره گفت: ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه  امروز شنبه ۸ آذر ماه […]

-