کلامی

22آذر
دلیل خشونت کلامی و خشونت بدنی در بین زوجین

دلیل خشونت کلامی و خشونت بدنی در بین زوجین

نیوز: خشونت خانگی الگویی از رفتار هایی است که موجب ترساندن، کنترل، تحقیر، منزوی کردن، ایجاد وحشت، ترور، اجبار، تهدید، […]

-