کش جوراب

13مرداد
ماندن جای جوراب روی پا، نشان دهنده این بیماری ها در بدن است!

ماندن جای جوراب روی پا، نشان دهنده این بیماری ها در بدن است!

نیوز: ماندن جای کش جوراب روی پا و خارش آن شاید در ظاهر یک امر عادی باشد اما ممکن است […]

-